Къарачай сабийледен ана тиллерин сыйырмасынла!

Къарачай сабийледен ана тиллерин сыйырмасынла!

Девушка Гор 11.02.2014 22:00:53
Сообщений: 1318

3 0

"Эльбрусоидни" Къарачай шахарда офисине Гитче Къарачайны сабий садында ишлеген устазладан къагъыт келгенди. Къагъытда джазылгъаннга кёре, сабий садлада ана тилни окъутхан бу джылдан башлаб тохтагъанды. :думаю:

Къагъытда былай джазылыбды:

"Бу соруугьа башында Минобразованияда керек тюлдю деб джууаб бергендиле быйыл январдан бери! Ол приказ кимни акьылына келген эсе да билмейбиз,алай а кьарачай тилни тамам тамырындан кесгендиле. Не ючюн дегенде, тилге сюймекликни тамалын сабий садлада сала эдик. Кьалай сюйюб тынгылай элиле сабийле нарт таурухлагьа, джомакьлагьа! Кьалай сюйюб ойнай эдиле халкь оюнланы! Биз, Гитчекьарачайны сабий садларыны устазлары бу затха бек кьыйналгьанбыз! Артыкьсыз да бусагьатда джангы окьуу планла да, анга келишген деменгили хрестоматия да чыкьгьан эди! Аны чыгьаргьанлагьа джюрек разылыгьыбызны билдиребиз! Не келсин, биз ол аламат китаб бла хайырланырбыз, энди уа не хатабыз барды деб тургьанлай, бу табсыз хапар аягьыбыздан алды, кьолларыбызны байлады! Оптимизацияны кьарачай тилни кьоратыб этмеселе болмаймыд? Аны хайырындан эсе хатасы кёб болурму? Бу соруулагьа ким берсин джууаб? Джыйырма джылдан артыкьны сабий садлада кьарачай тилни окьутуб тургьандыла. Энди аны кьоратыб, ол адаргы экономия бла бир кёб джарлылыкьнымы джабадыла? Тюзлюк ызына къайтыр деб ышанабыз, устазла, анала, атала, эмда сабийле! Эльбрусоидни ашхы ишлерин Къарачайда ким да биледи. Бизни джарсыуубузгьа да эс бёлюб, джамагьатха бир билдирсегиз, джамагьат бир оноу этмезмеди, деген акьыл бла джазабыз сизге. Кьарачай тилге джаны ауругъан адамла ишлейдиле Эльбрусоидде, бир эс бёлюгюз, марджа, бизни барыбызны джарсыуубузду бу! Къарачай сабийледен ана тиллерин сыйырмасынла гитчеликден!"

Не хапар болуб чыкъды бу? Билген адам бар эсе, толу джууаб беририн сакълайбыз :думаю:

Говорят, физически человек обновляется каждые семь лет. А духовно не обновляется ли человек еще чаще? Сколько человек умирает в одном человеке, прежде чем сам он умрет?
Маляк 11.02.2014 22:23:02
Сообщений: 685
Девушка Гор, Керти хапарды. В детских садах нашего района сократили изучение Карачаевского языка. А между прочим, эти занятия проходили очень интересно и познавательно, в игровой форме. Не понятно, почему приняты такие меры.
Сэстренка 11.02.2014 22:30:22
Сообщений: 9931
Барысындан да бек Билал Лайпановны къыйналлыгъына къыйналдым.

Я самая классная на форуме))))))))))))))
Rail 11.02.2014 22:33:36
Сообщений: 466
Республиканы къырал тилин алай бош къоратыргъа амал жокъду, тюз ангылагъан болмазла
Кергелен 12.02.2014 00:09:22
Сообщений: 856

2 0

Салам,Багъалыларым! :превед:Цитата
Сэстренка пишет:
Барысындан да бек Билал Лайпановны къыйналлыгъына къыйналдым.
Билялны къыйналырына сёз да джокъду...... тоба къалгъанла да къууанлыкъ болмазбыз......

Ийнаныгъыз , намазлыкъда :Я. Аллах , Къарачай миллетге ангы(сознание) бер- деб тилейме. Ангы болмаса.....тил да , дин да. окъуу да . рысхы да -джукъгъа тийерик тюйюлдю.

Аллах тюз джолгъа айландырсын онучуларыбызны..........сора турсунла да алфавит джангыртсынла......
Девушка Гор 12.02.2014 00:55:05
Сообщений: 1318
Къобан районну Администрациясында джууукъ джетген къыз ишлейди. Ол айтханнга кёре, аланы районда садикледе къарачай тилни окъумайдыла. Бусагъатда болгъан зат тюлдю, хар заманда да алай эди, дейди( Айтханы: изучение родного языка в детских садах не обязательно(
Аллах айтса, тамбла Къарачай районну районосуна тюберге кюреширикме. Толу хапар айтырма)

Говорят, физически человек обновляется каждые семь лет. А духовно не обновляется ли человек еще чаще? Сколько человек умирает в одном человеке, прежде чем сам он умрет?
Sabr 12.02.2014 02:36:03
Сообщений: 7254
Цитата
Девушка Гор пишет:
"Эльбрусоидни" Къарачай шахарда офисине Гитче Къарачайны сабий садында ишлеген устазладан къагъыт келгенди. Къагъытда джазылгъаннга кёре, сабий садлада ана тилни окъутхан бу джылдан башлаб тохтагъанды.

Къагъытда былай джазылыбды:

"Бу соруугьа башында Минобразованияда керек тюлдю деб джууаб бергендиле быйыл январдан бери! Ол приказ кимни акьылына келген эсе да билмейбиз,алай а кьарачай тилни тамам тамырындан кесгендиле..."
Девушка Гор, салам!

Ол Минобразованиеден келген къагъытны былайгъа бир салыгъыз, мадар бар эсе. Анга кёре, Минобразованиеге да, андан ёргерекге да сёлеширбиз, джазарбыз. Ансы ийнаналмай турама - миллет республикада быллай хакъсызлыкъ этилир деб.

Ана тилни сабий джуртда (детсадда), андан сора 5-чи классха дери иги окъутсала - сабийле ёмюрде да тиллерин унутурукъ тюлдюле.
AzamTau 12.02.2014 02:57:43
Сообщений: 2
Цитата
Девушка Гор пишет:
"Эльбрусоидни" Къарачай шахарда офисине Гитче Къарачайны сабий садында ишлеген устазладан къагъыт келгенди. Къагъытда джазылгъаннга кёре, сабий садлада ана тилни окъутхан бу джылдан башлаб тохтагъанды.

Къагъытда былай джазылыбды: "..."

Не хапар болуб чыкъды бу? Билген адам бар эсе, толу джууаб беририн сакълайбыз
Тюз хапарды. Мени анам ана тилден устазды. Аны эштиб бек къыйналыб турады! :(

Вообще, мен ангылагъаннга кёре, сабий ана тилин билир ючюн, гитче заманындан башлаб юренирге керекди. Тилди адамны миллетин, адетин, культурасын сакълагъан. Гитче Къарачайны окъуу бёлюмю анга бир оноу этерге керекдиле. Экономияны башха затла бла этсинле. Ана тилни башха къарачай элледе да окъургъа керекдиле. Депутатларыбыз не ишлейдиле? Ала хапарлымыдыла?
Девушка Гор 12.02.2014 03:08:41
Сообщений: 1318
Гитче Къарачайдан Парламентни атына письмо джазылгъан хапар барды. Мен билиб, джууаб келмегенди алкъын. Ары джазылгъан письмону да былайгъа салыргъа кюреширме къысха заманны ичинде.
Башха районладан адамла кириб джазсала, аланы садларында болумну айтсала деб ачханбыз бу теманы. Толу хапарлы болур ючюн

Говорят, физически человек обновляется каждые семь лет. А духовно не обновляется ли человек еще чаще? Сколько человек умирает в одном человеке, прежде чем сам он умрет?
Сэстренка 12.02.2014 03:25:40
Сообщений: 9931
Цитата
Кергелен пишет:
Билялны къыйналырына сёз да джокъду ...... тоба къалгъанла да къууанлыкъ болмазбыз .....
Салам, Кергелен). Рада Вас видеть.
Извините, если кого-то обидела, но у меня и в самом деле, когда слышу про карачаевский язык, первым вспоминается Билал Лайпанов. Много у нас представителей, которые и пишут на родном, и преподают, и книги издают, но из всех, кого я знаю, никого даже в сравнение не могу поставить с Билалом Лайпановым, как он искренне переживает за сохранение и развитие языка, не просто занимается , а живет этим.


Цитата
Кергелен пишет:
Ийнаныгъыз, намазлыкъда: Я. Аллах, Къарачай миллетге ангы (сознание) бер-деб тилейме. Ангы болмаса ..... тил да, дин да. окъуу да. рысхы да-джукъгъа тийерик тюйюлдю.
Аллах тюз джолгъа айландырсын онучуларыбызны .......... сора турсунла да алфавит джангыртсынла ......
Амин Аллах! Намаз этгенигизни да билмей эдим, Аллахкъабыл этсин намазларыгъызны.
Если честно, поражена: так болеть за язык, чтобы намазлыкъда тилек тилерча! Это, действительно, надо болеть за него. Да, я могла Вас обидеть своим сообщением. Извините.
Изменено: Сэстренка - 12.02.2014 03:27:50

Я самая классная на форуме))))))))))))))
Къара чачлы 12.02.2014 21:16:52
Сообщений: 1750

2 0

Ол а хапар...
Ма санга...
Айтыр сёзюм жокъду!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
къара 13.02.2014 15:26:34
Сообщений: 665
Все боятся.....боятся сотрудники НИИ ...боятся учителя...боятся воспитатели...все чего то боятся,боятся открыто говорить о неправомерных действиях чиновников,боятся своих руководителей...все хотят чтоб вопрос решился без их прямого участия,чтоб появился Супермен,Робин Гуд ,Мститель и услышал их чаяния бросился крушить бездарных чиновников,исправлять законы профнепригодных министров,заставил бы бороться за права граждан пофигистов депутатов . Люди Вы поймите справедливые дела не решаются за кулуарами,по свойски и по братски ВСЕ ДОЛЖНО быть предельно открыто чтоб каждый здравомыслящий человек мог узнав об этом принять участии в борьбе против не справедливости и беспредела....
Кергелен 14.02.2014 00:01:54
Сообщений: 856
Салам! :превед:
Цитата
Сэстренка пишет:
Салам, Кергелен). Рада Вас видеть.
Извините, если кого-то обидела, но у меня и в самом деле, когда слышу про карачаевский язык, первым вспоминается Билал Лайпанов. Много у нас представителей, которые и пишут на родном, и преподают, и книги издают, но из всех, кого я знаю, никого даже в сравнение не могу поставить с Билалом Лайпановым, как он искренне переживает за сохранение и развитие языка, не просто занимается , а живет этим.
Билял уже воздвиг себе нерукотворный памятник своим отношением к ЯЗЫКУ......трудно с ним тягаться....да и зачем тягаться ......надо быть просто на одной волне и поддерживать в меру своих возможностей.

Меня трудно обидеть)))Цитата
Сэстренка пишет:
Амин Аллах! Намаз этгенигизни да билмей эдим, Аллахкъабыл этсин намазларыгъызны.
Если честно, поражена: так болеть за язык, чтобы намазлыкъда тилек тилерча! Это, действительно, надо болеть за него. Да, я могла Вас обидеть своим сообщением
Аллхамдулилля ....акъыл-балыкъ болгъанбыз)))) намаз этерге, тилек тилерге ......Барыбызны намазларыбызны да Аллаху Тагъала къабыл этсин.
Makiavelli 14.02.2014 00:37:08
Сообщений: 817
Сейирлик !!! Ол къагъытны бир кёргюзтюгюз , шо . Толусу бла не джазылыб турады ? Керти хапар эсе, бир оноу этиб кёрюрбюз .

Шамильхан.
ЛФА 14.02.2014 00:38:53
Сообщений: 2
"Иванову А.И.Председателю Парламента КЧР. Пишут Вам учителя родного языка Малокарачаевского района в МКДОУ.С января нынешнего года нас лишили возможности вести уроки родного языка в детских садах.Объясняют это приказом из Минобразования,в связи с оптимизацией.Этим самым решением прервалась более чем двадцатилетняя практика преподавания родного языка в ДОУ.Невозможно переоценить значение родного языка в жизни каждого человека.Любовь к родному языку закладываеться с раннего детства и именно в этом мы видели нашу задачу и успешно выполняли его.Свидетельство этому множество открытых мероприятий,которые неоднократно показывало тв КЧР .Мы,учителя,от имени родителей и детей нашего района обращаемся к Вам с просьбой,по возможности рассмотреть нашу просьбу и вернуть право детей на обучение родного языка.Надеемся на восстановление справедливости." Вот такое письмо было отправлено по электронке на адрес Парламента КЧР в январе.Мы пока ответ не получили,но все же надеемся на лучшее!
Makiavelli 14.02.2014 00:51:22
Сообщений: 817
ЛФА, кече ашхы болсун!

А есть ли у вас на руках какие нибудь документы, бумага с таким приказом ? Выложите их пожалуйста , по возможности .

Шамильхан.
Makiavelli 14.02.2014 00:58:42
Сообщений: 817
И вообще , наш язык занесен в список ЮНЕСКО, как один из исчезающих языков Северного Кавказа... Интересно..сёз ючюн.. Аладан джукъ келлик эсе, алагъа да таууш этерге боллукъ эди, ачыуулары джетерча , скандал зат-баш болмазча ол пркиазны джыртыб да къоярыкъ боллукъ эдиле.. АЛАЙ А... Тышындан болушлукъ излемей, кесибиз этсек тыйыншлы болурму ?! Ансыз - айыбды !

Шамильхан.
Sabr 14.02.2014 01:48:04
Сообщений: 7254
Цитата
ЛФА пишет:
"Иванову А.И.Председателю Парламента КЧР. Пишут Вам учителя родного языка Малокарачаевского района в МКДОУ.С января нынешнего года нас лишили возможности вести уроки родного языка в детских садах.Объясняют это приказом из Минобразования,в связи с оптимизацией.Этим самым решением прервалась более чем двадцатилетняя практика преподавания родного языка в ДОУ.Невозможно переоценить значение родного языка в жизни каждого человека.Любовь к родному языку закладываеться с раннего детства и именно в этом мы видели нашу задачу и успешно выполняли его.Свидетельство этому множество открытых мероприятий,которые неоднократно показывало тв КЧР .Мы,учителя,от имени родителей и детей нашего района обращаемся к Вам с просьбой,по возможности рассмотреть нашу просьбу и вернуть право детей на обучение родного языка.Надеемся на восстановление справедливости." Вот такое письмо было отправлено по электронке на адрес Парламента КЧР в январе.Мы пока ответ не получили,но все же надеемся на лучшее!

"Иванову А.И.Председателю Парламента КЧР. Пишут Вам учителя родного языка Малокарачаевского района в МКДОУ.С января нынешнего года нас лишили возможности вести уроки родного языка в детских садах.Объясняют это приказом из Минобразования,в связи с оптимизацией..."

Кто объясняет? Кто лишил вас возможности вести уроки родного языка? Где этот приказ Минобразования?

И что за просящий тон этого письма - ."Мы,учителя,от имени родителей и детей нашего района обращаемся к Вам с просьбой,по возможности рассмотреть нашу просьбу и вернуть право детей на обучение родного языка".

Кто может отнять наше конституционное право на родной язык? Это судебное дело. Пока на этой почве не начнутся народные волнения - наверху не поумнеют.
Makiavelli 14.02.2014 16:09:54
Сообщений: 817
Цитата
Девушка Гор пишет:
"Эльбрусоидни" Къарачай шахарда офисине Гитче Къарачайны сабий садында ишлеген устазладан къагъыт келгенди. Къагъытда джазылгъаннга кёре, сабий садлада ана тилни окъутхан бу джылдан башлаб тохтагъанды.

Къагъытда былай джазылыбды:

"Бу соруугьа башында Минобразованияда керек тюлдю деб джууаб бергендиле быйыл январдан бери!

Не знаю, кто дал такой ответ, но мне сообщили следующее: Изучение карачаевского языка в дет. учреждениях было приостановлено из за нехватки бюджетных средств. А запрещать такое - никто не имеет права" . Так сказали в нашем районо.

Шамильхан.
Лоя 14.02.2014 16:26:58
Сообщений: 729
Удивительное рядом! Не знаю как и относиться к подобным новостям :( Уверена что бюджетные средства для остальных занятий нашлись, а для родного языка нет!
Кто обладает возможностями и силами не оставляйте этот вопрос без внимания! Добейте до конца, надо будет можно и скинуться радиэтого дела, думаю по 50 руб любая семья отдаст без урона для себя. Это просто вариант, можно что-нибудь другое придумать.
Гвидо Фокс 14.02.2014 16:31:47
Сообщений: 421
Чиновниклеге тынгласакъ ачха не заманда да джетмейди, джукъгъада. Алай, сейири, бир чиновник кесини орунундан кетери келмейди. Ётюрюк бу барысы.
Makiavelli 14.02.2014 16:33:40
Сообщений: 817
Лоя, было такое предложение, чтоб родители , у которых дети ходят в эти дет . сады сами скидывались для продолжения изучения языка . Пока ничего неизвестно .

Шамильхан.
Лоя 14.02.2014 16:44:40
Сообщений: 729
Makiavelli, если было предложение, значит кто-то это предлагал, значит есть что-то или кто-то неравнодушных к этому вопросу. Надо им же довести все до конца, а то все у нас на полпути бросается, и всем это известно, мол пошумят ,пошумят да и надоест.
Sabr 14.02.2014 17:05:16
Сообщений: 7254
Цитата
Makiavelli пишет:

Не знаю, кто дал такой ответ, но мне сообщили следующее: Изучение карачаевского языка в дет. учреждениях было приостановлено из за нехватки бюджетных средств. А запрещать такое - никто не имеет права" . Так сказали в нашем районо.

Районо пускай не мудрит. До сих пор хватало средств - теперь не хватает. А кто возглавляет районо сейчас и сколько человек работает в районо?
Makiavelli 14.02.2014 17:33:03
Сообщений: 817
Sabr, такие вопросы районо не может решать, скорее всего все из Черкесска идет . Но вот в чем вопрос: если оттуда, значит приостановили не только у нас, то скорее всего и у черкесов , абазин и ногайцев такое же должно быть .

Буду отписываться по мере поступления информации . Еще лучше было бы к мин.образования обратится за разъяснениями . А то не имея полной картины , вообще ничего не разберешь.

Шамильхан.
Makiavelli 14.02.2014 18:11:22
Сообщений: 817
Все понятно . Как я и думал, это по всему КЧР. Не только по Малокарачаевскому району . Все в масштабах республики и касается всех родных языков в дет. садах.
Изменено: Makiavelli - 14.02.2014 18:11:40

Шамильхан.
AzamTau 14.02.2014 21:58:07
Сообщений: 2
Ведь в Карачаевске нашли средства! Значит, МЭР и Образование болеют душой за родной язык! Машалла!
Кергелен 14.02.2014 22:23:59
Сообщений: 856
Цитата
Sabr пишет:
Районо пускай не мудрит. До сих пор хватало средств - теперь не хватает. А кто возглавляет районо сейчас и сколько человек работает в районо?
Я думаю руководит образоанием Адамей Хапаев..... в давние времена родным языком он считал русский. Радеть при этом за Карачаевский......сами понимаете....

Думаю дело в нём.

Если не спустили верха.
Sabr 14.02.2014 22:41:13
Сообщений: 7254
Цитата
Makiavelli пишет:
Все понятно . Как я и думал, это по всему КЧР. Не только по Малокарачаевскому району . Все в масштабах республики и касается всех родных языков в дет. садах.
Возможно ли увидеть этот документ - как в национальной республике, где языки субъектообразующих народов являются государственными, где большинство парламента состоит из представителецй этих народов, где руководство республики также в основном из представителей коренных народов - каким образом могут ликвидировать обучение родным языкам в ДОУ?.
Къара чачлы 14.02.2014 22:56:25
Сообщений: 1750
къара, а неденди ол бары?
КЕСИМ дегенликден!
'Ишимден къыстарла да къоярла'деп, кеси къайгъыларын этип турадыла хар бири.
Да жокъмуду бир эркиши, эркиши атына шагъатха Хы деп айталырча?!?!?
Тюзюн айтсанг, акъылы болгъан адам быллай затладан нек къоркъургъа керекди?
Бир кишини бир сёз ючюн бир жерден къыстар иши жокъду, алаймыды, Ёшюн урушха барсын!

'Да неге керекди ол манга, менден бирсиле этсинле къайгъысын,мени ишим ишлеген' деп, жашау этгенле, ол жашауну жашаугъамы санап жашай болурла...къайдам...

Кесими махтап айтханнга санамагъыз, алай бу халны келлигин Къарчаны юсю бла даулаш болгъанда айтхан эдим... хар не да ма бир бош затчыкъдан башланады.
Энди уа ВУЗ-лагъа жетериклерине бир да ишекли болмагъыз,бир кесек сакълагъыз ансы.
'Биз миллет, миллет ангыбыз, тилибиз' деп сюелинмесе, ЕСТЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ, не затда ахча азыракъ кетерча этейик деп турадыла минфинде, тынч-тынч ана тилден устазланы азайта турадыла, аламат, бу иги акъыл да къайсы 'къуллукъчуну' башына келгенди...

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный