*National Geographic* (ана тилде)

Кергелен 22.07.2011 18:39:31

2 0

Виртуальный журнал (ана тилде)

Хасан (II) патчахны межгити

"Аллахны тахты (Тахтасы) сууда турады, - дегенди Мароккону патчахы Хасан (II) 1980 дж.(бир минг тогъуз джюз сексанынчы джыл) дунияда эм уллу межгитни ишлеб башларыны аллы бла .- Аны себебли биз да межгитни сууну юсюнде ишлерикбиз".
Мароккону эм уллу шахары Касабланкада межгит кертиси да сууну юсюнде сюеледи.


Тенгизни ичинде уллу платформа мияла тюбю бла тенгизни толкъунлары керюне сюеледи . Межгитни мекямы алай тукъум ишленгенди , суу кетюрюлген кезюуде межгитни джартысы толкъунлада батханча керюнеди. Намаз этген сагъатда , Атлантик океянны толкъунлары 10 м. кетюрюлюб, межгитни къабыргъасына джетселе, межгит тенгизде толкъунлада джюзгенча болады .


Межгитни 1980 -1993 дж. деричи (13 джыл) ишленгенди, дуния башында ариулугъу бла , уллулугъу бла бу межгит экинчи орунну алады . XX ёмюрню экинчи бёлюмюнде бу мекямдан уллу мекям болмаз


Межгитни проектин белгили француз архитектор Мишель Пинсо этгенди . Бу сейир мекямны ариулугъу эм белгили араб, испан межгитлени , дунияны башында болгъан ариулукъну юлгюге алыб- (Кутубия-Марракешде ; Хиральда ?Себилияда; Омеядланы межгитлерин Дамаскда ) алай ишленгенди. Аны бла бу межгит эм ариу болуб, Мароккону миллетин къууандырыб сюеледи. Межгитни Хасан (II) миллетин бирлештирирге, Мароккону учсуз -къыйырсыз , чемерлигин , усталыгъын кергюзтюрге бек талпыб ,излеб башлагъанды бу сыйлы ишни.
Межгит ишлерге ачха сау Мароккону миллетинден джыйылгъанды . Саулай да проектге 800 млн . доллар джойюлгъанды . Мермер- Агадирден ташылгъанды , сослан таш- Тафрутдан ташылгъанды. Джангыз 50 т. люстрала Италияны Венеция шахарындан келгендиле.


Хасан(II)

Узакъдан да межгит уллулугъу бла , ариулугъу бла да сейирсиндиреди .


Бу межгит дунияны башында дин бла байламлы мекямланы ичинде- эм уллуду: 30 м. Хеопсну пирамидасындан миийкди , 40 м. Шыйых Петурну клисасындан мийикди . Хасанны межгитине муслиман болмагъан адамла да, кириб ичине,ариулугъуна сююнюб чыгъадыла . Ичинде чайир бетли сослан ташдан , джетмиш сегиз багъана сейир тукъум ариулукъ береди . Бу межгитни ишленгелени аталарындан ?бабаларындан къалгъан билемлерине, чемерликлирине- кеслерини бюгюн билемлери , техника лагъымларында къошуб алай ишлегендиле .Бир кере Аллаха къуллукъ этерге 20 минг адам сюеледи . Алай а керек болса, дагъыда 80 минг адам сыйынныкъды, межгитни арасында башын кенгнертселе.
Аллахны сыйлы юйюн хар кюнсайын 35 минг адам ишлегенди. Кюндюз джарыкъда кёз къаматады. Кече тегерегинден нер джарыкъ урады. Кече джашил лазер таякъ къыбыла таба кергюстеди.


Межгитни узуну ? 183 м. Кенглиги ? 91, 5 м мийиклиги ? 54, 9м. намаз этген джер ? 20минг адам, дагъыда ич арбазда 80 минг адам, Минарети ? 200м. Медресе, библиотека ,музей джер тюбюнде бир минг мешнагъа тохтар джер , 50 атха орун. Бу сейир межгитни эшиклери 30 августа 1993 дж.ачылгъанды тенгизден кекке чыгъыб бу сейир ?тамаша межгит, Касабланка шахарны эм сыйлы , эм ариу джериди.

Ответы

Кергелен 06.05.2015 11:23:24
Сообщений: 856

1 0

Москва, май 2015дж.
Къара къайын/черемуха.

Кергелен 06.05.2015 11:24:19
Сообщений: 856

1 0Кергелен 10.05.2015 21:30:34
Сообщений: 856

1 0

НАРТЮЗЮК
(Ирга́/ Кори́нка лат. Amelánchier)Кергелен 16.05.2015 22:14:39
Сообщений: 856

1 0

Москвада хычыуман ай / готман ай :

Изменено: Кергелен - 16.05.2015 22:18:37
Кергелен 16.05.2015 22:22:06
Сообщений: 856
Кърымны межгитлери:


Загрузка плеера
Кергелен 16.05.2015 22:24:07
Сообщений: 856
Бахчисарай къала :

Загрузка плеера
Кергелен 27.05.2015 20:27:44
Сообщений: 856
Москва 25 май.

Шахарны чынг уллу сабий тюкенини башындан алынган суратла.
Лубянка майдан.


Кергелен 27.05.2015 20:42:07
Сообщений: 856
Сабий тюкенни ичинде:

Изменено: Кергелен - 27.05.2015 20:42:40
Кергелен 03.08.2015 16:18:26
Сообщений: 856
Гитче Къарачай .2015 джылны джайы.

Как я провела этим летом в Карачае.))


.Ма бу джигитле джазгъандыла хорламгъа аталгъан джазыуну.

Быланы барында билген бар эсегиз, атларын тукъумларын да бир джазыгъыз.


Изменено: Кергелен - 03.08.2015 16:51:29
Кергелен 03.08.2015 16:19:37
Сообщений: 856
Тереземден къарам....

Бир кюн джети къуш санагъан эдим,медет къолумда сурат алыуучум джокъ эди.)


Изменено: Кергелен - 03.08.2015 16:54:09
Кергелен 03.08.2015 16:20:14
Сообщений: 856
Ючкекенде "Сабий джурт". Атына "Гитче къырал " атагъандыла. Тёгерекни джарытхан ,бир ариу мекямла ишлерге кюрешгендиле.
Аллах хайырлы этсин. Къачда сабийле джюрюб тебрерге, байрамгъа бек кючлю тукъум хазырлана эдиле уллу ,гитче да.
Изменено: Кергелен - 03.08.2015 16:59:28
Кергелен 04.08.2015 23:00:50
Сообщений: 856
Шаудан на карачаевском языке:

Къарачай къобузну белгили устасы.

Загрузка плеера
Изменено: Кергелен - 04.08.2015 23:19:13
всезнайка 09.10.2015 06:49:58
Сообщений: 1164
Кергелен, сау болугъуз, темагъызгъа! Сизни хайырыгъыздан Кърымгъа да бардым, Лубянканы майданына башындан къарадым, сабий тюкенни ичине кирдим, Ючкекеннге да бардым. Чыпчыкъланы Светагъа да къарадым.ОХ деб да къалдым, ол Орусбийляны юрениб-дейди, тюрклюле аны сокъдуралла деидиИграй гармонь передачаны снимать этдиле Черкесскде драмтеатрда, Света да сокъгъан болур анда, билмейме.Эгечиме бир сорайым. Сау болугъуз :гоккачыкъ:
Изменено: всезнайка - 09.10.2015 07:13:58

псори тамам
saffas 23.08.2016 00:57:37
Сэстренка 28.11.2016 05:01:19
Сообщений: 9913
Бир бек джаратдым))
БУРДЖ АЛЬ АРАБ – САМЫЙ РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ МИРА

http://awesomeworld.ru/sozdannoe-rukami-cheloveka/burdzh-al-arab.html - заманыгъыз болса, сиз да окъурсуз))). Андан да игиси, барыб, солубЮ бизге да суратла ийсегиз!))Я самая классная на форуме))))))))))))))
Наныкъ 29.11.2016 13:51:01
Цитата

Сэстренка пишет:
БУРДЖ АЛЬ АРАБ – САМЫЙ РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ МИРА

Мне плохо..
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный