Akıl bla nasıb. Kim ne zatnı saylaydı?

Akıl bla nasıb. Kim ne zatnı saylaydı?

Albert 23.05.2013 02:00:05
Сообщений: 463
Akıl bolsun, nasıp bolmasa da..
Nasıb bolsun, akıl bolmasa da..
Kim kaysın saylaydı?:)
КёлКёз 23.05.2013 02:29:04
Сообщений: 1697
Насыб болуб акъыл болмаса, насыбынгы къалай англай билликсе?:dont_know:
тоба, экиси бирден керек болурламы?))):)

WE WERE BORN TO SHINE
*Чистые помыслы - добрые дела*

Sabr 23.05.2013 02:32:49
Сообщений: 7254
Насыб - кенг, уллу ангыламды: акъыл да, саулукъ да, билим да, къууанч да - айтыргъа, хар иги зат аны ичиндеди. "Насыблы бол" деселе, хар не игилик да подразумевается.
Totur_Ram 23.05.2013 02:57:37
Сообщений: 5904
Келгенге да игилик!))) Къаты соруу)))


Экисида игидиле, Аллах берген саугъадыла. Алай а экисинден бирин сайла деселе, акъылны сайлайма. Керти акъылы болгъан адам - насыблыды. Ол не джумушундада Аллахны разылыгъын табарга излеб, хар неде да Аллахны буйругъун ангылаб, Анга шукурла этиб джашаргъа кюрешеди. Эрте-кеч болсада, аны болуру насыбды.

Акъылы болмагъан насыблы болурум а уа келмееди, не джашырыу. Аллайла да бардыла джер башында. Сез ючюн бир иги юйде бир ангысы болмагъан (сылхыр) сабий болуб тууады, тегерегин джуукъла болушуб еседи, уллу гюнах этмей джашайды да джандетге тюшеди - акъылсыз насыблы.Андан эсе акъылы болгъан адамны джаратама))
Мэй 23.05.2013 03:34:56
Сообщений: 2095
акъыл не магъанадады? Глубокий ум, аналитические способности и пр.? огъесе мыйыны кемлиги?Цитата
Sabr пишет:
Насыб - кенг, уллу ангыламды: акъыл да, саулукъ да, билим да, къууанч да - айтыргъа, хар иги зат аны ичиндеди.
+1. насыбынг болса, акъылынг да боллукъду.
башха тюрлю къарасанг, "от многой мудрости много скорби, и умножающий знания умножает печаль" деб да айтадыла да)
ким биледи, башлары кемле эм насыблыла эселе да), дин джаны бла къарасанг, гюнах/сууаб джокъ, елгенлей джандетге кетдиле.
Энтда башха джанындан къарасанг уа, акъылынг болса, насыблы бола да билирсе, керти уллу къыйынлыкъ бермесе Аллах. дуниягъа къууана, джашаугъа къууана, берилгеннге шукур эте.
узун сезню къысхасы, къайдам)))))

Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем, на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада.(с)
Albert 23.05.2013 07:15:37
Сообщений: 463
Totur_Ram, сау бол, Рамазан, башырагъындагъы къарнашыбызны тюзетгенинге))
Сен айтханлай, Адам, акъылы болмаса бу Дунияда насыблыракъ джашай болурду) акъыл болмаса не заты да джетгенча керюнюб турады, къууанч ичинде..) Керти Дунияда да Аллах андан хыйсаб сорлукъ тюлдю, дейле)
Albert 23.05.2013 07:18:22
Сообщений: 463
Акъылы болгъан гяур болуб джашуан джашаргъа да болур, андан сора гяурлай да елюрге болур..
Адам Керти Дуния ючюн джаратылгъан эсе Насыбны сайларгъа керекди, деб сагъышым алайды, акъылы болмаса да..)
Albert 23.05.2013 07:20:40
Сообщений: 463
Цитата
КёлКёз пишет:
тоба, экиси бирден керек болурламы?)))
эм игиси уа олду)))Цитата
Мэй пишет:
акъыл не магъанадады? Глубокий ум, аналитические способности и пр.? огъесе мыйыны кемлиги?
акъыл бла бек терен акъыл)
Мэй 23.05.2013 07:51:35
Сообщений: 2095
Totur_Ram, сорри, постугъузну окъудум, кече ортасында иги эс бёлген болмаз эдим, ансы плюс саллыкъ эдим, къайтарыб башха сезле бла джазмайын((

Цитата
Albert пишет:
Адам Керти Дуния ючюн джаратылгъан эсе Насыбны сайларгъа керекди
адамгъа сайларгъа берилгенмиди мадар?
таурухну эшитген болурсуз(таб, Эльбаны приложениесинде да болур, мен алкъын кермегенме ол приложениени) "Акъыл, байлыкъ, насыб" деб

Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем, на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада.(с)
Albert 23.05.2013 15:51:30
Сообщений: 463
Цитата
Мэй пишет:
адамгъа сайларгъа берилгенмиди мадар?

бу оюнду да, къайсыны сайларыкъ эдинг, мадарынг болса?)

алай а, джашауда бир-бирле насыб табама, деб акъылларыны тас этелле, неда барындан да акъыллыма, деб насыбларыны тас этелле..)
Totur_Ram 25.05.2013 03:34:13
Сообщений: 5904
Albert, :lol: Къаты чам этдинг))) мен кишини тюзетмегенме (сени мен таныгъанча танымагъанлагъа айтыб къояйым))):гыы:

Мэй, :lol: Керти таб башланды бу оюн тема))) Сиз мен джазгъаным ючюн джазмай къоярыкъ эсегиз, джукъ джазмай турлукъма))):гоккачыкъ:


Цитата
Albert пишет:
Акъылы болгъан гяур болуб джашуан джашаргъа да болур, андан сора гяурлай да елюрге болур..

Ол акъылмыды сора? Керти динни тюзлюгюн ангыламагъанланы толу акъыллары джокду.
Эм акъылсызладанда Иблисди (Аллахны налаты анга болсун!), аллай уллу билими, мадары бола тургъанлай терсине джанлагъаны ючюн. Энди ол насыбсызды, кёб насыбы бола тургъанлай алгъын заманда.

Мени сагъышым, акъыл - активды, насыб а - пассив. Акъылсыз къалгъан насыб таусулуб кетерге ёчдю. Насыбха келтирмеген акъыл а уа - толу акъыл тюлдю.Хар не уа Аллахны буйругъунданды, Аллахдан насыб тилейбиз!
Culduz 25.05.2013 10:00:19
Сообщений: 160
NASIB


Kimden ketgense, kimge kelese,
Kimni qarğaysa, kimni süyese.
Bir kişi bla tabalmadıng sen nasıb.
Ma, çaç tüklering celde tozuray,
Tırnaq üslering künde cıltıray,
Ay, ne kelsin, eki közüng bir arıb.

Coldasa haman, ey, men bilgenli,
Beşik üsünden cerge tüşgenli,
Aylanasa, tohtamayın bir cerde.
Nasıb qaçadı, ay, sen sürese,
Anı cetalmay, qırqğa cetese,
Kününng batad qayğı bla cürüşde.

Colu nürlüdü tawkel bolğannı,
Kesi cazıwun kesi ozğannı.
Alay ese, ozdur künnü izlewde.
Kimden ketgense, kimge kelese,
Qalay etseng da, bek tüz etese.
Nasıb qayda çirigennge üyünde!

Özdenlanı Sapar

------------------------------НАСЫБ

Кимден кетгенсе, кимге келесе,
Кимни къаргьайса, кимни сюесе.
Бир киши бла табалмадынг сен насыб.
Ма, чач тюклеринг джелде тозурай,
Тырнакъ юслеринг кюнде джылтырай,
Ай, не келсин, еки кёзюнг бир арыб.

Джолдаса хаман, ей, мен билгенли,
Бешик юсюнден джерге тюшгенли,
Айланаса, тохтамайын бир джерде.
Насыб къачады, ай, сен сюресе,
Аны джеталмай, къыркъгьа джетесе,
Кюнюннг батад къайгьы бла джюрюшде.

Джолу нюрлюдю таукел болгьанны,
Кеси джазыуун кеси озгьанны.
Алай есе, оздур кюнню излеуде.
Кимден кетгенсе, кимге келесе,
Къалай етсенг да, бек тюз етесе.
Насыб къайда чиригеннге юйюнде!

Сапар Ёзден


---------------------------------

Künügüz aşhı bolsun :гоккачыкъ: ...Nasıplı boluguz :)

Ana tilim meni cürek tilim ...
Albert 26.05.2013 13:37:34
Сообщений: 463
Цитата
Totur_Ram пишет:
Къаты чам этдинг))) мен кишини тюзетмегенме (сени мен таныгъанча танымагъанлагъа айтыб къояйым)))
Иш этиб тюзетмегенсе, билмеин тюзетиб ийгесе)))Цитата
Totur_Ram пишет:
Ол акъылмыды сора? Керти динни тюзлюгюн ангыламагъанланы толу акъыллары джокду.
Динни тюзлюгюн англаб кереклерин баджармагъан акъылмыды)?
Хар кесини акъыллыгъа санагъан адам акъыллы болгъа керекди. Дагъыда "тюз акъыл" бла "терс акъыл", деб да болады...)Цитата
Totur_Ram пишет:
Насыбха келтирмеген акъыл а уа - толу акъыл тюлдю.
Акъылны айтдынг.. Насыба не затды)?
Totur_Ram 27.05.2013 16:33:58
Сообщений: 5904
Цитата
Albert пишет:
Акъылны айтдынг.. Насыба не затды)?
Насыб - ол ингирде халал ишден арыб юйге келесе, ашхамны къыласа, сора уллу тебсиге юйдегинг бла, джуукъларынг бла олтуруб, ариу ушакъ эте, бир татлы тишлик чайнайса)))
Къара чачлы 27.05.2013 18:35:32
Сообщений: 1750
Мангааа болсала экиси да бирге ,болмаса уа бири да угъай ! Жюрексиз жан болмайды ,жансыз а жюрекге жашау жокъ !

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Albert 28.05.2013 00:11:19
Сообщений: 463
Цитата
Totur_Ram пишет:
Насыб - ол ингирде халал ишден арыб юйге келесе, ашхамны къыласа, сора уллу тебсиге юйдегинг бла, джуукъларынг бла олтуруб, ариу ушакъ эте, бир татлы тишлик чайнайса)))
Алай эсе, насыбха бир атламынг къалыб турады да)) ненг да барды мен керген, джангыз юйдегинг джетмей турады, бу джай баджарлыкъ болурса ол джетмегенни да ;))
Totur_Ram 28.05.2013 04:43:38
Сообщений: 5904
Albert, сау бол, ариу айтдынг - ариу джаша!))) как раз не этерге билмей тураем джай)))
Къара чачлы 28.05.2013 09:41:55
Сообщений: 1750
Уооо сора Эльбаны бир чынтты жашыны тою Эльбада болмазмы ?)) Ойнай турабыз ,барыбыз да насыблылабыз! Аллах бар насыбыбызны алмасын! )

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Albert 28.05.2013 15:28:26
Сообщений: 463
Totur_Ram,

Къара чачлы,


:)
Чуана 28.05.2013 15:32:54
Сообщений: 1814
Nasıbныыы)

Жизнь прекрасна, самое главное правильно подобрать дозу эсциталопрама.
http://www.moskva.fm/artist/billy_joel/song_640994
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный