ПРОБЛЕМА ВЫМОГАТЕЛЕЙ-ПОПРОШАЕК !, или.. "КУДА СМОТРЯТ ВЛАСТИ?! и ГДЕ ОЧИ КОМПЕТЕНТНЫХ СЛУЖБ??"
thehaymarca 20.08.2014 15:38:11
Сообщений: 4
Цитата
Тылмач пишет:
Эм аллынданда бу джазыула терс англашыныб, тема даулашлагъа кетеригин англаб, бизде курд проблема джокъду деб, кюрешдим. Кертиси бла да джокъду. Экинчиси, адамланы муслиманладан кёлюн чыгъарыргъа, аман сагъыш этдирирге кишини да эркинлиги джокъду. Ол себебден, джазаргъа керекли болама: karchayli , бла thehaymarca , кеслерин акъылларындан джазадыла, Къурандан, хадисден джазмайдыла, ислам динден уллу хапарлы болмагъанлары да джазгъанларындан англашынады. Энди курдлуланы игиси аманы да болур, алай а бир миллетни быллай бек аманлаб джазгъан керти да динибизге келишмейди, артыкъсызда ол миллет муслиман миллетледен бир миллетге саналса. Разы болугъуз.

Ислам тинден каллайбир хапарлы болганымы сен билаллык тюлсе. Аллах'дан башхасыда билаллык тююлдю.. Мен тюйюшюрге деб джазмайма бери.. Тюркде бир сёз барт "ешшектен тюшхенни халинден ешшектен тюшген англарыкды" деб.. Биз мунда Кюрдиле бла болган проблемаларыбызны айтабыз сизда алай болмагыз деб..

Мунда Тюрк халкданда еркин джашай турганлыкга онсунмай дагыда бизни джерлерибиз деб Тюрк джерлени %25 ини истейла.. Не а електрик ачха телемейла не а суу ачха аланы ма бу ачхаларыныда крал менден алады.. Хуюну суувуну ийнеклерине джылытып ичирир ючюн електрик байлаб туралла не а аны ачхасыныда мен тёлейме..

Мен бирине сорганма нек кёб джабий етесиз деп, олда манга "да кёбден кёб болурга керекбиз карувлу болурга" дегент. менде "да аллайбир сабийге калай карайса кийимлерин ашларын береламыса" дегенме "кийим болмай ёссюн" дегенди.

20-30 джыл сора була кёбелиб, карувлу болсала Мингитав бизнит деб айтыб тебреселе Орус миллет алага карув беррикди.. ол сагатта бизге Тюркде джашаган карнашларыбыз муну булай боллугун билдиргенилле деб сагыш етерсиз..
ПРОБЛЕМА ВЫМОГАТЕЛЕЙ-ПОПРОШАЕК !, или.. "КУДА СМОТРЯТ ВЛАСТИ?! и ГДЕ ОЧИ КОМПЕТЕНТНЫХ СЛУЖБ??"
thehaymarca 19.08.2014 14:35:06
Сообщений: 4
мен карджхайли га кошулама.. була 10-15 сабий табалла кёбден кёб болайык деб.. Туркде бизни уруш етиб туралла.. Амреика, Исраел булага ачха берип сювгенина джумуш еттирип турады.. сизни анда кёб болса орусла сизге аманлык етерик болса ма булага еттиртирикдиле..

Еки Кюрдиге айтгандыла "ма ол тавны башында Тюрк байрак барт, аны алсагыз сизде Тюрк боллуксуз" деб.. тавга ёрлей баргандыла бири алгын чыкгант байракны сермеп "мен Тюрк болдум" дегент. Екинчи "кайда колумдан тут менда келейим катына" дегенлай "кет пис Кюрди" деб кеджи нёгерини атып койгант.. ма булай аман адамлалла..

Булага ненча арувлук, игилик етсенгда артта кунде ол игилииклени унутуп сени бла уруш етиб башларча адамладыла.
ПРОБЛЕМА ВЫМОГАТЕЛЕЙ-ПОПРОШАЕК !, или.. "КУДА СМОТРЯТ ВЛАСТИ?! и ГДЕ ОЧИ КОМПЕТЕНТНЫХ СЛУЖБ??"
thehaymarca 19.08.2014 10:45:47
Сообщений: 4
салам алейкум
мен Тюркияда джашаган бир карнашыгызма. Сыйрыядаки урушдан Араб бла Кюртле качып бизни шахарлага келелле булада аладан болур му дейме? Араб бла Кюртле есела було Республикага коймагыз .. Садак бермегиз кетсинле сиз алага болушуб турсагыз ала "мунда джашав игит" деб джувукларыныда чагырып кёпден кёп болуб баррыкдыла .. Мунда кайсы шахарда кёб болсала ол шахарны катыштырыб баралла .. Аманлыкларыда ооджаллыкларыда кёбдю ..
Единая символика алан (наконец, дали научное обоснование), Осветить эту проблему помог кандидат исторических наук Рашид Тохтарович Хатуев, главный в регионе научный специалист по геральдике.
thehaymarca 10.07.2014 09:53:50
Сообщений: 4
Дюнйаны ичинде джешил джерлерибиз, кёкге бачгыч волган карла бла ак болуб турган Мингитав кёкню ичинде.. Карачайны джешили, Малкарны кекю, да Мингитавныда акы ... калай болур дейсиз??

[img]https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152229772149007&set=gm.10152154467581587&type=1&theater[/img]


[img] 2i - image hosting for free[/img]Изменено: thehaymarca - 10.07.2014 10:02:57

Форум  Мобильный | Стационарный