Оюн)

Оюн)

Майтри 31.12.2011 16:39:38
Сообщений: 1578

5 0

Башха тилледе чыгъармаладан джаратхан кесеклеригизни кесибизни тилге кечюрюгюз да, къалгъанла да къайдан алгъаныгъызны билирге кюрешейик.
Эски теманы окъугъан адамла бунда аз болурла, сора, джангы зат болмагъаны ючюн, dgigitchik кечюргенден башлайым) Барыгъыз да окъугъан болурсуз орус тилде бу китабны)
п.с. билгенлеге, артыкъ да бек кеслери кёчюргенлеге "лайкчыкъла" салыб турлукъбуз! *алай айтсам, кёзюгюэ къарар эсе уа?)))* :нупажалста:

Ингирде ашарыкъны заманында сёлешген аз эди. Артыкъсыз да бек В. чырт сёлешмегенни орнунда болуб, алай а кёб ашай эди)) Н.П. , кеси айтханына кёре, къошчу джашауууну юсюнден кёб хапарла келтире эди. Эндиги боллукъ кърал тюрленмеклени (*ИншаАллах аллай сёз болур Къарачай тилде :гыы: ))), комитетлени, депутатланы, машинала алыныргъа керек болгъанларыны юсюнден, д.а.к.)) П.П. акъырын ары-бери джюрюй эди мекямны узунуна (ол ёмюрде ингир ашарыкъ ашамай эди), къызыл боза болгъан рюмкадан да аз-аз уртлай, андан аз бир джукъ айта. "а! эге! гм" дегенча. А. бир талай хапар айтды Петербургдан. Алай а, джунчугъаны кетмей эди. Сабийликден чыкъгъан адам, аны алкъын сабийге санагъан джерге къайтса, алай джунчуйду. Керекли керексиз сёзлени да созуб сёлеше эди, "аттякку" дегенни айтыргъа излемей, аны орнуна "атам" деб, тишлерин къаты къысыб айта эди. Кеси излемесе да, озгъунлукъ этиб, къызыл бозадан къуюб ичиб бошады. П. отдан кёзлерин тебдирмей, къуру эринлери бла чайнаб турду. Ашаб бошагъандан сора, хар ким чачылдыла...

Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
Майтри 01.01.2012 21:16:33
Сообщений: 1578

2 0

Энди, сиз аны биле тургъунчу (эээ, танырыкъсыз, дейме да школда окъугъансыз!)), сора энтда, текст № эки)
Бу джашны атын билген а, тамам акъыл токъмакъ боллукъду!! п.с. халатларым бар болур, уялмай айтыб къоюгъуз))

Болгъанымы джыйыб, ачхамы санадым. къаллай бир болгъаны эсимде тюлдю, ненча эсе да, джетерча эди. Туура аны аллында ыйыкъда анням ийгенеди. Бир анням барды, ачхасын чырт къызгъанмайды. Тюзюн айтсакъ, серирекди, джюз джыл бола болур; мени туугъан кюнюме деб, ачха ийеди - джылгъа тёрт кере.
Ачхам кёб болгъанлыкъгъа, энтда бир-эки доллар ауурлукъ этмез, дедим. Салыб барыб Ф. У-ну уятдым, ол мени мешначыгъымы алгъан джашха айтама. Ненча берликсе аны ючюн, деб сорама. Къайдам, дейди. Сатыб алыр акъылым джогъеди, дейди. Алай а, сатыб алды. Багъасы бир 900 доллар болур эди, ол а 20гъа алды. Аны юсюне да, уятханыма ачыуланад.
Болгъанымы джыйыб бошагъанымда, чемоданларымы да, къалгъан керекли затчыкъланы да алыб, атлауушланы къатларында тохтаб, тёгерекге къарадым. Джылагъан да этгенем, дейме. Кесим да билмейме, нек. Алай а, артда бёркюмю кийючюмча, арты-аллына кийиб, не кючюм бла къычырдым:
- Сау танга, дуппукъла!
Бурнуму джырдырама, уятханем барында, тонгузланы! Сора чабыб, тюшюб кетдим. Къайсы тели эсе да, атлауушлагъа къоз къабукъла тёгюб тураед, боюн джигими чыгъарыргъа аздан къалдым! ...


Сэлинджер, "Над пропастью во ржи"
Изменено: Майтри - 05.01.2012 13:34:49

Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
Майтри 02.01.2012 22:20:07
Сообщений: 1578

2 0

хмм...
Джукъ окъумай эсегиз да, къыйналмагъыз... :гыы: Ма, сёз ючюн, бир акъыллы адам къалай джазгъанды окъууну юсюнден[техт № юч]:
Джазылгъандан мен къуру къан бла джазылгъанны сюеме. Къан бла джаз да, къан бла джан бир болгъанын ангыларыкъсы.
Биреуню къанын ангылагъан къыйынды, эрингенден окъугъанланы мен кёрюб болмайма.
Окъуучуланы таныгъан, алагъа джукъ [хайыр] этелмейди. Окъуучула бла энтда бир ёмюр ётсе, джан чирген ийис этиб башларыкъды.
Хар кюн сайын окъур мадары болгъан, джазылгъанны да, сагъышын да зыраф этеди.


Ницше, "Так говорил Заратустра"

(билингенлени джазыб барайыкъ)
Изменено: Майтри - 05.01.2012 13:36:25

Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
Маляк 03.01.2012 19:30:06
Сообщений: 685

2 0

я второй текст узнала))))))
"Над пропастью во ржи", автору перевода респект))) :alamat:
Возможно это Азамат заокеанский.
Майтри 03.01.2012 20:27:04
Сообщений: 1578

2 0

Маляк, :превед:
:alamat: перевод меникид :oops: :гыы: Угадываем именно оригинал, а не переводчега) вот если б еще кто подключился...=))) ансы мен бир кеб халат этиб ийеме :(
Таак, за отгадывание я придумаю тебе приз)))))

Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
Майтри 03.01.2012 21:08:20
Сообщений: 1578

1 0

сёз ючюн, суратчыкъ)

Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
Маляк 04.01.2012 18:26:08
Сообщений: 685

1 0

Майтри,
мен а бу джашны атын билген дегенинге, авторгъа айтаса деб ангылагъанма))))
ты молодец :rose:
суратчыкъгъа да сау бол)))
думаю втянутся скоро, интересно же))) и познавательно!)))
Майтри 04.01.2012 20:46:01
Сообщений: 1578
Маляк,
ааа, мен а Холденнге айтаем))))

Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
dgigitchik 04.01.2012 21:13:19

1 0

Майтри, оооо, бу мени эм бек сюйген оюнум болуучан эди ол бир форумда, тохтагъан эди да къалгъан эди ансын)) Кесим да унутханма нени кечюре айланнганымы, кесин да алай "аламатла")) :гыы:


Окъугъанны юсюнден алай Ницше джазгъанды. Ол акъыллы адамны окъуб тебресем, джукъум келеди)))

Энтда кечюр не зат болса да - сен бек устаса бу чотха)) :alamat:
Майтри 05.01.2012 13:12:31
Сообщений: 1578
dgigitchik,
:превед: :alamat:
Ма санга)ай юйюнге, Ницшени окъуб а къалай джукълайса! ХD аны окъусам энтда бир-эки сагъатны чачым ёрге туруб турад :lol:
Цитата
Кесим да унутханма нени кечюре айланнганымы, кесин да алай "аламатла"))

бек таб этгенсе, мен блай окъугъанлай да эсиме тюшген эди школда окъугъаным...=)) бусагъатда уа бир-бири статусларындан сора джукъ окъуй болмазламы дейме)))))) :думаю:
мен амалсыздан эте турама дыгалас, ансы керти окъурунг келирча кёчюре билгенле да бардыла, кечирег атарма)) Сен да къошул :rose:
Изменено: Майтри - 05.01.2012 13:13:30

Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
dgigitchik 05.01.2012 20:49:45

2 0

Майтри, бек сау бол))

Мен энтда бир гитче юзюкчюк кечюргенме))


... Чемодан суудан толуб, батханында, М сыртына бурулду. Къобан эрине-эрине толкъунларын сюре эди. Ала, келеккелени эртден ашха, тютюнню кюн ортада эмда тубанны ингирде ашагъан адамладан, узакъдан узакъгъа кетиб бара эдиле. Къобан тамам керти эди, ол М эслеб ариу тутуб тура эди кесини къучагъында. Ол аны ашыкъдырмай эди, кетген айда, джылда, саулай джашауунда болгъан затланы юсюнден сагъыш этерге заман бере эди. М джюрегини ургъанына тынгылады: бек ариу, рахат ура эди, тамам къан ырхылары къан тамырларында рахат болгъанча.
Ай кекде энгишкеде тура эди. Ай бла айны джарыгъы. Къайдан келеди ол? Кюнден болгъаны уа бир ишексизди. Кюн а къайдан алады джарыгъын? Джукъдан алмайды. Ол аны кесини джарыгъыды. Кюнден кюннге ол алай джанады. Хар заманда. Кюн бла заман. Кюн, заман, от. Кюйдюрюучю от. Къобан М ариу тебрете эди. Кюйдюрюучю от. Кекде кюн, джерде сагъатла заманны санаучула. Ол бары М башында къошулуб, бир болдула. Дунияда кеб джылланы джашаб, бу къобанда да талай такъыйкъа тургъанындан сора, М ахырында ангылады энди нек чырт джукъ кюйдюрмезлигин.
Ангелок 09.01.2012 10:23:46
Сообщений: 1826

1 0

Рей Брэдбери " 451 градус по Фаренгейту "
.. Он понял, наконец, почему больше никогда не должен жечь ...

Потому что жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух!(с)
Майтри 09.01.2012 11:17:47
Сообщений: 1578
Ангелок,
:браво:

Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
Майтри 09.01.2012 11:32:26
Сообщений: 1578

1 0

Байчораланы Сослан кимни кёчюргенди?))

Мен джолгъа кесим джангыз чыгъама:
Чарс ичинде - таш джол джылтырай,
Сёлешед джулдуз джулдузчугъу бла,
Шош кече аулакъ кёкге тынгылай.

Кёкледе къууанч бар, тамаша бар!
Джер джукълайд кёксюл джарыкълыкъда...
Мен а нек ачыйма, нек мыдахма?
Не сакълайма? Сокъуранамамы джукъгъа?

Сакъламайма джашаудан бир джукъ да,
Къыйналмайма озду деб заман;
Излегеним тынчлыкъ бла бошлукъду,
Джукълар эдим, къутулуб къайгъыладан!

Алай а къабыр джукъугъа кирмей,
Ёмюрлюкге былай джукълаялсам:
Джашау кюч къалкъый кёкюрегимде,
Кёкюрегим кёье-чёге турса;

Кече, кюн да ийнакълаб татлы ауаз,
Сюймеклик джырын манга айтса,
Джашилленнген къара эменни джазгъы аяз
Манга ийилте сабыр шууулдатса!

Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
zuu 09.01.2012 11:48:39
Сообщений: 177

1 0

М. Лермонтов ))

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.
Майтри 09.01.2012 12:08:44
Сообщений: 1578
zuu,
:rose:

Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
Майтри 09.01.2012 12:09:05
Сообщений: 1578
у аааа стащила)) Кста, хорошо б все его переводы в одном месте собрать :alamat:

Сакъла мени…къайтырыкъма..
Сабыр бла сен сакъла…
Сакъла мени…къыйнасала…
Къачхы джангурла…
Къар-къыш…боран болса… сакъла..
Джай чилледе (иссиледе) сакъла…
Сакъла мени…башхаланы...
Сакъламасала да…
Узакъ джерден сенге хапар…
Келмесе да…сакъла…
Башхала эрикселе да…
Сабыр бла… сен сакъла…

Сакъла мени…кайтырма мен…
Тилеме ашхылыкъ…
Унутургъа керекди деб…
Сагъыш этгенлеге…
Ана,уланда инансын…
Мени ёлюмюме…
Тенглерим да… юйге келе…
Къайгъы сез берселе…
Ашыкъма сезню алыргъа…
Сабыр бла… сен сакъла…

Сакъла мени… къайтырыкъма…
Ёлюм бла ёчеше…
Мени сакъламагъанла уа…
«Насыблы»…десинле…
Сакъламагъан а…ангыламаз…
От ичинден… мени…
Сенден келген сакълау тылпыу..
Къалай къутхаргъанын…
Джашауда тутхан себебни…
Билирбиз экибиз…
Башхача болмайын…сени…
Сакълай билгенинги…

Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
zuu 09.01.2012 12:55:12
Сообщений: 177
Майтри, :rose: мерси ))) интересная игра ))
Мерсéдес 09.01.2012 17:41:45
Сообщений: 2158

1 0

Майтри,

последний - Симонов))

You don't have a soul. You are a Soul. You have a body. © (C.S. Lewis)

Когда у меня проблемы: или финансовые, или там личные, я вспоминаю, что я молодой здоровый карачаевец)))) и сразу становится так радостно)))) (с)
Майтри 09.01.2012 18:57:12
Сообщений: 1578
Мерсéдес, тюппе-тюз))) :rose:


Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
Маляк 09.01.2012 21:38:45
Сообщений: 685

2 0

мен да бир кесекчикни кечюрдюм. Халатларымы да тюзетигиз, бир бир джерлеринде бек сагъышлы болуб кёлюме келгени ча джазгъанма)))


Онбиринчи май.
Тюнене П келгенме, шахарны къыйырында, эм мийик джерде, М тауну тюбюнде квартир джалгъа алыдым: джангырну заманында булутла тамам чардагъыма джетерикдиле. Бюгюн, эртден беш сагъатда, терезени ачханымда, юйню ичи, бачхада ёсген гюл ийследен толду. Балий терекни чакъгъан бутакълары тереземе къарайдыла, джел да анда-мында столуму юсюн акъ чапракъчыкъла бла толтурады. Юч джанымда табигъат аламатды. Кюн батханда, беш башлы тау кёгере, джангурну ахыр булутуча; шималда сюеледи М, бухар беркча, кекню бу кесегин джашыра; кюн чыкъгъанда сейирлик: энгишгеде, мени аллымда, джангы, кирсиз чубар шахарчыкъ, къара суулары шууулдай, кеб тюрлю тилледе селешген халкъ, андан ары уа, бир бири башына къаланган кибик таула, бири-биринден кёк, бири биринден тамаша, кекню къыйырында уа, кюмюш сынджыр кибик созуладыла къарлы тау башла, Казбекден башлаб Минги Таугъа дери... Быллай джерледе джашагъан зауукъду! Къан тамырларыма джубанч тегюлюб. Кирсиз таза хауа, сабийни солуучу; кюн джарыкъ, кек чууакъ- андан сора не излейсе?- неге керекдиле керексиз къайгъыла?... Алай а заман келди. Барайым Е къара суугъа: анда, айтханларына кере, эртденгиде суу ассылары джыйыладыла.

Лермонтов. Герой нашего времени. Княжна Мэри.
Изменено: Маляк - 13.01.2012 21:28:06
Мерсéдес 09.01.2012 21:54:43
Сообщений: 2158

1 0

Маляк,

Герой нашего времени. Княжна Мэри))
Бек да ариу кёчюрдюнг! Окъуб башлагъанынг бла таныйса))

You don't have a soul. You are a Soul. You have a body. © (C.S. Lewis)

Когда у меня проблемы: или финансовые, или там личные, я вспоминаю, что я молодой здоровый карачаевец)))) и сразу становится так радостно)))) (с)
Мерсéдес 09.01.2012 21:55:46
Сообщений: 2158
Майтри,

кетди энчи папкама суратчыкъ))

You don't have a soul. You are a Soul. You have a body. © (C.S. Lewis)

Когда у меня проблемы: или финансовые, или там личные, я вспоминаю, что я молодой здоровый карачаевец)))) и сразу становится так радостно)))) (с)
Маляк 10.01.2012 11:40:42
Сообщений: 685
Мерсéдес,
:rose: интернетим тормозить этеди да суратчыкъ табаллыкъ тюлме)))
с меня причитается :усипуси:
Вот тебе мася такая
Изменено: Маляк - 13.01.2012 21:30:26
Azamat 13.01.2012 06:45:32
Сообщений: 2701

2 0

Болубуму Болмазгъа: соруу анда
Мен ыразы болуб аджалыма
О не уруш салыб азаблагъа
Мен барайым ахыратха,Елюб.Рахат.
Алай этсем алырма ажымсыз
Джюрек ауруууму бла джандан аурулукъну. :гыы:
угадывайте))))
Изменено: Azamat - 17.07.2015 09:39:47
мираж 13.01.2012 12:07:08
Сообщений: 2303
To be, or not to be: that is the question:(с)

Уильям Шекспир. Монолог "Болбуму Болмазгъа"(быть или не быть...) в карачаево-балкарском переводе))))

если хочешь обвинить человека, прежде найди ему семьдесят оправданий ©
janet 13.01.2012 12:15:14
Сообщений: 11878

1 0

хорошо тут у вас :alamat:
жаль не очень могу принять участие.

Когда у меня проблемы: или финансовые, или там личные, я вспоминаю, что я молодой здоровый карачаевец)))) и сразу становится так радостно)))) (с)

просто супер)) бодрит!
Изменено: janet - 13.01.2012 12:18:59
Майтри 13.01.2012 13:18:38
Сообщений: 1578
тарталмадым даже, где ошибка, Болбуму Болмазгъа как-то аще непарусски звучит... :финкинг:

Жизнь прекрасна, когда творишь её сам (с)
Enter 13.01.2012 13:30:24
Сообщений: 640
Цитата
Майтри пишет:
тарталмадым даже, где ошибка, Болбуму Болмазгъа как-то аще непарусски звучит...


"Болургъамы, болмазгъамы?"

Трудно найти слова, когда действительно есть, что сказать.
Enter 13.01.2012 13:32:29
Сообщений: 640
Майтри,

Умница, хорошую игру затеяла :rose:

Трудно найти слова, когда действительно есть, что сказать.
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный