"14 джыл" кёчгюнчюлюкню юсюнден китаб, хар къарачайлы окъусун

Abdullah 11.04.2006 12:04:19
Къарачайлыланы кёчгюнчюлюклеринде чекген къыйынлыкъланы бек залим англатады, ма быллай китабны окъуб кесибизны джашауубузгъа шукур этерге эмда джашауубузну юсюнден сагъыш этерге керекбиз, Аллах аллай къыйынлыкъладан сакъласын!
yasarbek 11.04.2006 13:04:19
Bek aman ullu seyirsindim.Biz Türk'de cashagan Karachay'lila bolup Bayramuklani Halimat'nı 'Sürgün'nü üsünden cazganı '14 Cil' degen kitabni cilay cilay okup,harkes de okusun dep koldan kolga aylandırıp turgalli talay bir cil boldu.Kafkas'taki Karachaylila endige derchi bu kitaptan haparsiz kalay cashap turgansiz ????? Atalarigizge,analarigizge,daha tüzü MİLLETİGİZGE etilgen lege bıllay bir suvuk bolganigiz,ürenirge dıgalas etmegenigiz Ollahiy dep aytama seyir alamatdi.Bu sagattaki cashavuguzga shukur eterigizge,duniyada bolgan kallay bir carsuv,palah,kiyinlik barese barin da sınap ,alay bola turgallay tilin de ,adetinde,adep namusunda tasetmeyin sizlege derchin alıp kelgenlege shukur etigiz.Alani cashaganlarından ülgü alip kesigizge (Karachaylilikge) sak boluguz.
диль дивана 11.04.2006 15:14:21
Каждый должен ее прочесть, ибо в ней описывается важная часть нашей истории. Каждый должен знать через что прошел карачаевский народ, но сумел сохранить человечность и верность традициям. Помнить прошлое – осознавать настоящее. Ванхельсинг, спасибо за книгу.
Abdullah 11.04.2006 16:53:20
yasarbek okuganla ua bolurla men okumagan edim okumaganla okusunla...диль дивана Ванхельсинг prichem?
диль дивана 11.04.2006 16:59:16
Мне Ванхельсинг дал прочесть эту книгу.
tuuduk 11.04.2006 18:46:42
yasarbek 2006-04-11 13:04:19* karnash biz ol kitabni okumasakda atalaribiz, analaribiz, kartlaribiz barin bek ariu haparin aythandila em anglathandila, kunsain da saginadila... suukluk kishi korguzmeydi, kochkunchuluknu usunden juzle bla kitab jazilgandi barin okub barga madar jokdu.. okumaganda da bolur, okugan da bolur.. sen ol kitabni nek okumagansa deb kishige dau salga hakda jok.. suygen tabhan okur
tenebek 11.04.2006 22:35:00
Abdullah karnashım sannga aytırım oldu <<14 cılnı okub boshasang Bayramuklanı Fatima'nı Bushuv kıtab'ınıda>>bir okusang deyedim. Sız sagısh eterca shukur eterca alay bır kıtabdı.Biz okudukda ahsınıb bek teren sagısh etdık.Bushuv kitabnı dunıyada cılamaganlay okurga bir Karacaylı can caratılganmıdı.Kitabnı cazgan Fatima'ga ullusıy berebiz.Milletibizge art cıllada historya bolluk cazıulanı cazgandı Ullu ALLAH'da sıy bersin.Yasarbek'ni seırsınngeni tuzdu Diasporada cashagan karacaylılanı curek avruvları Karacay da koyub kelgen karnashların ,egeclerın, cuvukların .tukumların (MİLLETİNİ) sınagan kıyıllıkların okub kıyıllıklanı sınathanlaga acuvlanıb turadı. Kochunchuluknu dunıyada caratılgan em avurunu sınagan bir MİLLET'ni sabiyleri bolub bu kıyınlıklanı san etmegancha cazuvla cazasız da seyırsınebız kıynalabız Ogese cazıvchula oturuk mu cazadıla!!!?
yasarbek 12.04.2006 13:38:16
Köçküncülüknü üsünden cazıigan kitapni neva kitaplani nek okumagansiz dep kiynalganibiz coktu.Milletibizge etilgen bu bek ullu amanlikni nek san etmeysiz ??Nek unutup neva unutturup barasiz ?? Burunda kesine etilgenleni,tarihini unutgan bir MİLLET cetishe kelgen cash tölünü kesi milletinden tashayıp ketgenini kalay tıyarikti?? Tiyalmaganibiz de ortada tüyülmüt ?? Bu FORUM ga ''cham adla '' kirip caziv cazganlani keslerine saylagan cham adlaga bir karagiz. (Julia,Elizabeth,Marika,Dina,Toma,Lali, dagida), kaysi tilden cazganlarina,bir de cazganlarini ichine karagiz.Ani ahirinde de manga ne süysegiz ani aytigiz.
Abdullah 12.04.2006 18:19:10
Окъумагъан билмеген джашауда аллай кёб зат барды, сора сен yasarbek къайсы заманда джашайса билмейме, бу сагъат заманны адамы китаб окъургъа бек сюймейди. Мен кесим нек окъумагъанымы айтайым, окул заманда бизны къарачай едебият дерсде джазылгъан затла къуру совет джашауну махтаудан башха джукъ кёрмей эдим, аны бла мен китаб окъургъа сюймей эдим. Окулдан сора уа юйде бек болалмадым, тургъан кесекчигимде бу китаб игиди деб айтхан да болмады. Тюркдеги къарачайлыланы да билебиз бизден бек аламатлыкълары джокъду миллетибизни джашауун юренирге, барыбыз да бирге юренирге кюреширге керекбиз. Ким сюйсе окъусун сюймеген къойсун, муну къаугъасы былайда керек тюлдю, андан эсе башха билген иги китабланы айтыгъыз да окъумагъанларыбызны джетиштирирге кюреширбиз. "14 джыл" а керти залим китабды, аныча башха адамла аллай ариу айталлыкъмыдыла билмейме. Сора бу кону бир джангы затны кёргюздю, yasarbekча чырт тауушу чыкъмагъанлай форумгъа къараучула бардыла, огъесе биринчи кире-келиб ми кёрдюнъ бу джазылгъанны, кимсе, Тюркде къайсы шахарданса?
yasarbek 12.04.2006 20:00:33
Abdullah Karnash bek de tüz aythansa.Har kalayda da cetishe kelgen cash tölü kitap okugannı süymeyt.Bu sabiyle hucu kallık TV bla computürden bashlarini alalmaydila..Kitab okuganni koy uzun bir cazuvnu okurga bile kiynalalla.Gene tüz aythansa Türkteki Karachaylilada Karachaylilikni üsünden bashlari bla barmaydila.Türkte aytilgan bir söz bard. ''Kazan tübüng kara,seniki menden kara.'' dep.Karachaylilik üsünden.Tilibizni,adetibizni,adebibizni cash tölüge kalay etib üretsek degen digalasibiz ulludu.Alay da bolsa singdiriv (Asimilasyon) bizni horlap barat.Hayda biz ullu bir kölde bir tamchibiz.Ata curtta cashagan sizlege ishanip turabiz.Sizge birzat bola ese biz boshaldık biz öldük.Ani üchün siz kesigizge sak bolurga kereksiz.Bizni vebalibizde sizni üsügüzgedi. Karachay tilde cazilgan Karachaylikni üsünden bolsun,Sürgünnü üsünden bolsun bizni bilayda kitab tabalganibiz bek kiyindi.Tabganlaribizde Kiril Harfle cazilgan bolat.Kiril harfle okurga bilgen de azdi.Men da bu sagatta Malkardan Töppelani Fatimat bla Alim'ni carashtırganlari ''Sürgün '' degen kitapni okup küresheme.Anda da sürgünnü üsünden kerti haparla bard. Bu sitege talay bir zamandan beri karap ana tilden cazilgan zatla bolsa hayirlanirge küreshebiz.Alay bolsada sitege cazilganlani % 99 u Orus Tilden bolgani sebebli hayirlanganibizde anga köret.Forumga seni kibik ana tilinde cazganlani körsek kuvanip koshulurga küreshebiz. Allah chü Türkde cashagan bizlege can avrutuguzda ana tilden cazganni köbeltigiz.Alay etsegiz büsürev etip koshullukla köptüle bilayda. Men Türkte Eskişehir degen shaharda cashayma.Teke tukumdanma.Allah baribizgede bolushsun . Salam bla.
tuuduk 13.04.2006 02:08:19
yasarbek 2006-04-12 20:00:33* endi karnash, sanga bir zat soraim. birbiribizni sen alay nekse, ol blay nekdi derge ayib eterge tinchdi... Dunyada har ne Allahni buyrugu bla boladi. Munga kishini ogayi bolmaz. Allahu tagala adam uluga bir buyruk bergendi. Namaz et deb. Sen Ullu Allahni ol bergen Ullu Buyrugunu- farzini badjaramisa?
tuuduk 13.04.2006 02:09:54
yasarbek 2006-04-12 20:00:33* Allah bla ant etib tyuzun ayt madaring bar ese
yasarbek 13.04.2006 12:35:46
Tuvduk 2006-04-13 Biz öhtemlengen Karachayliligibizni munga baylamli bolgan tilibizni,adetibizni,adebibizni unutmayik unutturmayik dep digalas etebiz.Karachay Millet ömürlege derchin barsin deyesek bu aythanlaribizge sak bolurga kerekbiz dep küreshebiz.Nek tas bolabiz degenle bard.Kafkas Milletleni ichinde burunda ''UBIH ''degen bir millet cashaganın bilemisiz.? Ol millet Orus la etgen gazavatta cengilip,arı beri chachılıp eng alga tilini,sora kültürünü tas etti. Ahirindada kesi tas boldu.Endi duniyada kesine Ubıh degen bir kishi bile coktu.Bilay ete barip alaga oshap kalabiz dep korkuv etebiz.Munu korkuvun etgen sanga mı tüshgent demegiz.Sangada mangada Karachaylima degen ,milletini süygen,milleti bila öhtemlengen harkimge de bu korkuvnu etip hem alga kesinden,üydegisinden sorada tögeriginden keregini eterge tüshet.Ne kesibizni amanlayma,ne atacurtta cashagan ahlularibizni amanlayma.Hep birgeley örgede aythan zatlarimi üsünden sak bolayikta ming cilladan beri kelgen Karachay Milletni cok etmeyik,tüb etmeyik.Dagida aytama Milletin süygen harkim da munga küreshirge kerekti. Sen men dep ayirimibizde coktu.Baribizde bir milletni adamlaribiz.Karachaylilik üsünden aythan zatlarim birilerini kölüne tiyet dep da kiynalmayma.Tiyse tiyip kizsa,kesine daha bek sak bolurmu dep sagısh eteme.Endinamazni üsünden soruvunga cuvap bereyim.Tüz aytasa;sheksiz,shüphesiz har ne zatta Allah'nı buyrugu bila bolat.Allah ma bulani etseng igidi,Ma bulani etseng amandi dep sanga col körgüzthent.Aman coldan barsang cahanimge,igi coldan barsang candetime salirma degent.Sora sanga akil bergent,kaysin süyseng et dep erkin koygant.Buyruklarini ichinde en siy bergen buyruguda namaz bila orazadı.Ullu Allah namaznida,orazanida kalgan suvaplik ishlenida kuru da menü üchün meni rizam üchün et degent.Tögerekge körgüsteme,körgüstüp andan hayirlanama dep eteyeseng ullu günahtasa degent.Aytirga küreshgenim kul dinni üsünden ne zat eteyesede Allah Rizası üchün eterikti.Namaz eteme ,oraza eteme dep anga munga mahtanırik da tült.Etgeni Allah bıla kul arasinda kallikti.Ma munu üchün aytırga süymeyedim.Allah nı atın aytıp sorganing üchün cazama Allah kabul eterse men namazimida,orazamıda eterge küresheme. Endi men anglayalmadim.Millet cerine,Karachaylilik cerine dinni salayik maganada mi aytıng.? Namazla meni Karachaylilik üsünden aytganlarimi ne baylami bart anglayalmadım.Alay bolsada koshulganıng üchün savbol.Sıylı Allah Karachaylılanı barında ''Kesini bilgen,Milletini bilgen,Milletine etilgenni da bilgen,Müslümanlikni da bilgen,Milletinede,dinine de iye bolgan kullarindan etsin AMİN.
Abdullah 13.04.2006 18:03:17
Мен кесим Тюркде окъугъанма аны бла Тюркден таныш джашларым да кёб эдиле, былайда тюзю къарачайча джазаргъа сюе эдим алай башха адамла бек сан этмегенлери ючюн орусча джазыб къояма. Сиз кесигиз да кёлюгюзге келгенлени джазсагъыз джангы конула болуб къарачайчала да кёбюрек болур эдиле. Müslümanlikni da bilgen,Milletinede,dinine de iye bolgan kullarindan etsin AMİN.
yasarbek 15.04.2006 15:35:09
Bu Forumga kirgenleni barıda Karachaylı tüyülmüt ?Karachaylı bolmaganla barese alani Orus Tilden cazganlarina cuk aytir madaribiz coktu.Ogay barida Karachaylidi deyesegiz.Bu Karachaylila ana tillerine nek köten etedile ? Nek san etmey turadila ? Karachaylilaga alayda aman közle mi karaydila ?Kesi ata curtunda Karachayli lala ekinci clas adamgami sanaladila ? kARACHAY TİLGE,kARACHAYLİLİKGE SİY BERGENLE ''Basha adamla bek san etmegenleri üchün Oruscha cazip koama '' demegiz siz anatilibizden cazigiz da biz de sizge koshulayik.Bara bara bargan sagatte ALLAH aytsa koshulganlada köp bolurla.Hep birgeley ana tilden cazganladan söleshgenleden bolurbuz.Alay ete kesibizni de Milletibizni da koruvlarbiz. Bu siteni kuragan Kurman'nı da Türkte okuganladan bolganin eshittim. Sizle ma bu işge nek alchi bolmaysiz ? Salam bla.
Abdullah 16.04.2006 16:13:17
yasarbek, Алейкум Салам, къарачайча сёлешиуню юсюнден мында кёбле кёб зат айтхандыла, башха миллетден англар ючюн джазабыз кибик затланы айтыб джууаб бериучен эдиле. Мен да кёбюсюне, энтда кёб сёлешилликча кёрюнеди, алай а не этги кёргенинг кибик бек тюрлениу керюнмейди. Неден да алгъа Аллахны бизден излегени ислам диннге кёре джюрюу болгъаны ючюн, биз да сюймесек да орусча джазыб да динибизни сюйдюрюрге кюрешебиз. Керти муслиман адам а кеси тилинде сёлеширге да излер деб сагъышым былайды. Текеладан сизни къарт адамыгъыз бармыды бизни ана джаныбыз да Текеладанды, 90 джыллыкъ къартыбыз да барды, джууукълукъ табыб къойсагъа.
yasarbek 16.04.2006 20:09:56
Aptullah Karnash,Har ne zatta da Allah aytgan bolluktu.Alay bolsada tas bolup ketmez üchün küreshirge kerekti.Men Milletibizge,Milletibizni tiline can avrutup cazganlarim alayda cashagan bir kavumlani kölüne tiygent.Kishige va kölge tiyercha eslep cuk cazmaganma.Alayda bolsa kul hakki kerek tüyült ani üchün kechkinchilik tileyme barindanda.Karnash burun da bolganlani bilirche kartibiz kalmagant.Meni ullu atam Cumuk cham ati bolgan Umar kelgendi andan.Bilayda İngilizle bla etilgen Chanakkale Kazavatga barip,alaydan izine kaytmay kalgant.Shehit bolganini usundende caziv kelmegent.Bir tavruhga köre cesir tushup alaydan ıchkinip,Kafkasyaga izine kaygandi deydile.Ne bolgani demengili bilinmeyt.Cumuk (Umar) ni atasi Haci Hushtay,ani atasida Haci Mirtaz di.Kartigizga menden köp salam ayt,meni üchün de tansiklap bir kucakla.Atalarimi üsünden da bir sor bilgen zati bolsa mangada bir caz.Kölden kelgen cili salamla bla
Abdullah 17.04.2006 18:01:11
Алейкум салам, Аллах разы болсун. Айтхан затларынг тюздюле, алай хар тюз затны хар джерде айтыб баргъан бек да тюз болмайды. Сора айтхан затларынга кесинги да къошуб джазсанг бегирек англашыллыкъ болур эдинг. Айтханымча, дженгиллик этмей, сизда кёлюгюзге келгенлени сорсагъыз джууабларгъа кюрешир эдик, орусча да билмегенигиз ючюн, къарачайча джазыула боллукъ эдиле. Сен да салам айт болгъан танышларынга да менден.
Albert 19.04.2006 22:45:43
yasarbek 2006-04-11 13:04:19* Kyob zatni tyuz aytasa Casarbek, saw bol.. ol ktablani baribizda okurga, kormegen esekda bir kesek okub sinarga kerekbiz... biz cash typlu byugunlyukde kiyillik ne bolganin unutub turabiz
Ванхельсинг 20.04.2006 12:23:39
Abdullah , саубол бу теманы ачханынга. Мен кесимда бу китабны окъугъандан сора тема ачайым деб, заман джетдирелмей тураем. Диль дивана, Аллах разы болсун....Энди бу китабны къалай окъуб башлагъанымдан бир хапар айтайым. Быйл къыш юйден Москвагъа кете башлагъанымда, джолда окъуй барырма деб китаблагъа къараймада, сора эки бирча китаб кёрюб къояма. Быланы бирин алайым деб бери чыгъарсам, Байрамукъланы Фатиманы "14 джыл" деген китабы. Китабны аламада, гостинныйде столну юсюне салыб къояма, Мен хар затымы джыйгъан сагъатда атам киредида ийге, сора ол китабны столдан алыб окъуб башлайды. Къалай эседа атамы къыйналыб окъугъанын эслеб къойдум.(Атам кёчкюнчюлюкню азабын чекген адамды. Къарачайны кёчюрген сагъатда атама 14 джыл болгъанды, Орта Азиядада 14 джыл джашаб къайтханды). Атам бир кесекни окъуб, сора бир кесекни кёзлерин джабыб артына тайаныб солуй солуй турду. Англадым сора менда, атам анда окъугъанын кесини эсине тюшюре тургъанын. Ол китабны атамы къолундан алмаймада, барыб экинчи китабны алыб сумкама салама. Поездге былай мингенлейме ол китабны окъуб башлаймада, и окъуб бошагъынчын не джукъ ашамадым не джукълаялмадым. Джашаумда кесибизни тилибизде окъугъан китаб болуб, биринчи китаб эди бу. Гитче заманымда атамдан анамдан хапар соруучанем, но бу китабны окъугъанымда, мени сабийге санаб кёб затны айтмай къойгъанларын англадым. Бир джерлерин окъугъан сагъатда, джылаб къояма деб стенкагъа бурулуб окъуем, биргеме келген адамладан уялыб. Бу китабны окъуб бошагъанымда, кесим кёчкюнчюлюкню сынагъанча болгъанем. Бизни миллетибизге аллай артыкълыкъ этилгенди деб кимни акъылына келликди. Анда джазылгъан затланы хар ата анада , кеслерини уллу сабийлеринеда айталлыкъ тюлдюле. Аталарыбыз аналарыбыз бизге къалай айтырыкъдыла, джолда баргъан сагъатда, хар ким , джуукъ адамлары аушса, аны джолда атдырмаз ючюн юсюне миниб джашырыб баргъанларынан? Огъесе къарт Къазах кишилеге къызларын, сабийлерин гырджыннга , мюрзёуге аушдургъанларын? А Эбзеле уа? Ала бизни ата бабаларыбызны сын ташларын арьазларына тёшеб тургъандыла, арбаз балчыкъ болмасын деб? Аны айтханым, аталарыбыз аналарыбыз айтхан бла къоймай, кесибизда мадарыбызгъа кёре бу тукъум китабланы окъуй тургъа керекбиз. Джашасын КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР миллет!!!
tenebek 21.04.2006 01:12:35
Vanhelsing Endi boldu Ullu ALLAH senden razı bolsun izlegen adamlarımdan biri sense <<on tört cıl>>nı asırı curegim avrub cılagandan okuyalmay bek kıynalganem okuda tohda okuda cıla aman bla boshaganem Bayramuklanı Halımatdan Ullu ALLAH razı bolsun Bu kıtab dunıyaga belgı bollukdu Bu sıylı MİLLETNI sınamagan amanlıgı kalmagandı bu dunyada.Bu kıtabnı okub sagısh etgen bir adam esine bir tushursun bu kıyınlıklanı kimle sınathandı alaga. Unutulurca köb zaman ötmegendı alkın .Barısında unutub tillerinede ishlerinede kalay carashıb kaldıla Forumda cazganlanı barısıda cash kavum bolur deyme alada bu kıtablanı zamanları bolub okuyalsala etgen davur suyurubuz bir zatha cararık bolur deyme.Algın tılnı tuzetmesek cuknu tuzetırge bolluk tuldu.Bırbırıbıznı cazganların okuyalmasak ne bla bolushurukbuz Halımat'nı cazganların kalay okub anglarıgek birbiribizge ne tilden soleshırıgek Neva ne nek soleshıb kıynallıgek Adamlanı bir etgen tıl tuyulmudu. Tıl cok Millet'de cok Millet bolurga izleyesek tilıbızge iye bolurga kerekbız.Endi ıshnı tüzü Biz canda til tüb bolub boshagandı. Bu çot sız candan tuzellıkdı Bashga col körunmeydı Bu sayıtga karagan köb adam bardı okub bashlasala cazıb da bashlarık bolurla Karachay tılden cazılsa.<<Blayga kelıb tılnı usunden davur suyur etıb turmagız Turkde chırtdan da adam Tav tılnı soleshmeydı algın alayın tuzeltıgız >>deb bızge achuvlana bashlaganla.Bıznı tüz anglarga kerekdıle Achuvlandırayık deb cazmaybız.Kişini tuzetırgede ızlemeybız Tuzellık kesıbız bolub anga madar ızleybız sızden bashga cer barese aytıgız alayga barayık öbgeletırge bashlaganla.Kecheni bir cartısında compıtor nü bashına olturub bugun ne cazgan bolurla canngı suratla salgan bolurlamı dey cazılganlaga cuvab eterge kureshıb turabız Telı mı bolganbız bolushurga izlemesek...Bolushayık ...bolushayık da mından arı ne madar bardı annga karayık Sıylı ALLAH'nı salamı usuguzge bolsun
tenebek 21.04.2006 01:30:52
CASHASIN KARAÇAY -MALKAR MILLETIM
Abdullah 21.04.2006 13:42:56
Амин!
Ванхельсинг 22.04.2006 11:59:13
Аллах сен сакъла Къарачай-Малкъарны, саны джетгинчин Къытайны, Саны джетгенден сора Къытайны, Аллах сен сакъла къалгъанланы:)
yasarbek 22.04.2006 20:53:14
Vanhelsing 2006-4-20 12.23.39 Cazivungu bek busurev etip,surgunde bolganlani da esime tushurup,kölum mudah bola okudum.Seni kibik,tenebek kibik adamlaribiz köp bolsa,bizni Milletibizge duniyada chırtta cuk bolmazed. ''14 Cil '' degen kitabni cilay cilay bir keche tanga derchi okup chıkganem.Soradan guzaba etmegelley singire singire künde bir kesek ,künde bir kesek degenche okuyum dep sagish etgenem alay sagish etgellikge,kitapni bittirginchine derchi koyalmay,cilamullarimida tutalmay bir künde okup boshap koyganem.Endi kalay cureging carilmasin ? 2 Kasim (kach ay) da ozdu, 8 Mart (avuznu al ayı ) da ozdu.Bu künlede Milletibizge etilgen genositti koy sav duniyaga eshittirgenni kesi milletibizni adamlarina eshittiralmadık.Bilebiz ol kunleni cashagan kartlaribizdan eshitgenbiz dep chalimlanganlada san etmegenche,büsürevsiz etip koygancha ettile.Milletibiz,Milletibizni tili dep sinsiganibizga urushgan etedile.O ha hay tas bolup barabiz,asimilasyon boshaydi bizni dep kichirik etgenibiz bir kavumlani köllerine tiyedi.Sanga ne onov tushet???Sangami kalgant milletni tuzetgen degenle köptüle.Alay aytganla tuz aytalla.Koy oltur.Dep sagish etgenim da köp bolat.Alay bola turgallikga hucu kallik köl koyarga unamayt.''Umut tav bashinda,acal imbashimda '' atala sözü esime tüshup,umutnu uzerche bolsamda, ''tenebek '' ''Vanhelsing '' dagida alaga oshaganla bla karuvnu cangirtabiz.Da ne eteyik ??? Urushgan urushsun,chamlangan chamlansin.Siyli Allah Karachay Malkar Milletge bolushsun,Milletibiz köp cashasin ansin. Salam bla.
Abdullah 23.04.2006 16:34:47
Аллах ючюн сюйюу Аллах ючюн бушуу этиу, бу айтханнга кёре джюрюрге керекди. Миллетни да Аллах ючюн сюерге башха затланы да анга кере...
tenebek 23.04.2006 22:46:55
Abdullah2006- 04-23 16:34:47 Karnash<<caratılgannı suyuguz caratgannı hurmetıne >>deb yunus emre nı bır sozu curuydu Turk tılde Sıylı ALLAH kaydada bolsa artıklıkga,amanlıkga kıyınlık korguztgenge razı bolmaganın alanı ullu gunax bolganın sıylı kıtabı kur'anı kerım de cazadı Bu MİLLETnı Sıylı ALLAH ullu kıyınlıkla bla sınagandı .Halkıbız Sıylıı ALLAHga chamlanmay barısınada tozub turgandı. Ol sebeblı Carathan ALLAH bıznı suye bolur deb umut eteme Inşaallah.Endı raxatlık kore bashlaganekde Sıylı ALLAH nı buyrygun san etmegencha korunedı. Colubuznu tuzetmesek mından arıda kıyıllık sınarık bolurbuz. Sıylı kıtabda <<sız kesıgıznı tuzetmesegız Men'de bolushmam >> deydı Sıylı ALLAH. Adamlarıbıznı Mılletıbıznı curtubuznu ALLAH chun deb suyebız chot da anı usunden bollukdu ol cheksızdı. Sıylı ALLAH nı buyurganına kore bollukdu harzat. Shaytan bla ullu shoxlugubuz cokdu tuz bılgenıbıznı tuz aytırga kureshebız canngılıshıbız bar ese kechıgız salam bla.CASHASIN KARACHAY -MALKAR MİLLETIM.
Ванхельсинг 23.04.2006 23:11:33
tenebek , yasarbek ...Аллах разы болсун. Не этсекда , къартларыбызны кёллерин мыдах этдирмезге керекбиз. Биз ала сынагъан азабланы санзыз этиб, ол бизни бла болмагъандыда , а бу джашауда аллай зат бизге тиерик тюлдю деб къойсакъ, къартла разы болаллыкъ тюлдюле. И ол затла кесибизге къалай болсада айланыб келиб тиерге боллукъдула. Аны айтханым, аладан хаман хапар соруб, джан аурутуб, аланы заманда джаашау къаллай болгъанды деб, турсакъ, кесибизгеда иги боллукъду, алада разы боллукъдула деб кёлюме келеди. Ансын бизни тёлюбюз, аланы джашаулары кеслерича бизни тёлюбюз кесибизча деб тургъаннга ушайды. Андан сора сизге бир тилерим. Мадарыгъыз бар эсе кирилица бла бир джазыгъыз. Ансын сиз джазгъанны кёб адам окъуялмай къоядыла. Аллах разы болсун!!!
tenebek 24.04.2006 17:33:04
Ванхельсинг 2006-04-23 23:11:33 Karnash Sıylı ALLAX barıgızdan razı bolsun Kıynaybız sıznı razı boluguz.Kıynalmaganga cuk cokdu.Kartlarıbıznı kollerın mıdah etmezge kerekbız anı tuz aytasa da kuru ol kesı ceterık tuyuldu.Soz uchun Osmanlı ullu kral bolgan zamanda Mılletını adamlarından ozub karnı kob cavgan cıllarında Tav dagı böru lerı ach kalmasın deb alaga azık tashıb alaga karab turgandı Mıllet bolurga ızley esek tav nu tash nı kurt nu kushnu otnu suvnu kartlarıbıznı cahlarıbıznı sabıylerıbıznı adamı bolmagan carlılarıbıznı kolubuz cetgen nebar ese barında kölünü almasak MILLET bolurga bolmaydı Kolubuz cetmegen cerge kölübüz ceterge kerekdı. Kartlarıbıznı sınamagan kıyınlıgı kalmagandı.Saylab da kureshmegendıle kıyınlıknı cashatganla.Barınada chıdaganldıla Endı alanı chıdayalmazları nedı deseng bu kıyınlıklanı sabıylerı sansız etıb koysala annga tözüv cokdu annga chıdam cokdu annga madar tabıllık tuyuldu Ana sını Ata sını Kartlarını razılıgın algan Sıylı ALLAX nı da razılıgın aladı, alanı colunu tüzetedı Kölünge kelgenlenı barısıda tüzdü.Allax kölung süygenche etsın.Kırılıtsıya bla cazarga alay suv usta bolalmaganma alkın bizni klavyede ol harfle cokdu kalay bolay ese men bilmeyme bileyesegız bolushuguz ALLAX amanatı boluguz.CASHASIN KARACHAY-MALKAR MILLETIM
Ванхельсинг 25.04.2006 19:03:37
tenebek ,yasarbek , джашла къарт бола башлагъан болурма дейме, ансын сентиментальный болуб башлагъанма:))
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный