ЖАШЛААА, КЪЫЗЛААА, келигиз эришейик бир ))

Къара чачлы 27.05.2013 20:51:54
Сообщений: 1750

3 0

))

Орус тилден къыйын (сложный )айтымланы, тау - къарачай-малкъар -алан тилибизге кечюрейик!
Ол айтымда тилни кесеклерин эм да айтымда не жумушну (башчы, хапарчы, толтуруучу, айгъакълаучу, болум )тындыргъанларын да белгилейик!
Бир айтымны тинтиб -сюзюб бошагъандан сора, жангыларын къоша барайыкъ .
Тилни билген -билмеген да къошулсун! Билмеген -билир, билген а билимин кенгертир!
Алайтда ,бир бирни тюзете, башлайыкъ ))

Тынчыракъдан къыйыныракъгъа ете барайыкъ.
Биринчи айтым:
- Вот и наш самолет приземлился, пятки вместе, носки врозь, - сказал Андрюха и пошел знакомиться.

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Albert 27.05.2013 21:49:51
Сообщений: 448
Цитата
Къара чачлы пишет:
къыйын (сложный )
къалгъан айтымларыгъызда быллай зор боллукъ эселе, сен барыбызны да хорладынг))
Sabr 27.05.2013 22:14:32
Сообщений: 7249
Къара чачлы,

керти да къыйын айтымды - муну кёчюраллыкъ табылырмы, къайдам. Алай болса да, кёрейик, сакълайыкъ.

Келиу, барыу, джюрюу - этимни къайсы формасыдыла была? Мен унутуб бошагъанма.
Азат "была - неопределенная форма глагола"дыла дейди. Мен билиб а, неопределенная форма глагола - барыргъа, келирге, джюрюрге.
Иги къызча, бу соруугъа бир джууаб эт.

Сора, "неопределенная форма глагола" - бизни тилде къалайды - этимни белгисиз формасы?
Sabr 27.05.2013 22:18:47
Сообщений: 7249
Къара чачлы,

Темангы атында "да" кесекчиклени кеслерин башха джазаргъа керек болурму? "Джашла да, къызла да" - былайыракъ. Огъесе, Малкъарда джазыу адет алаймыды?
Малина 27.05.2013 23:22:07

0 0

Цитата
Sabr пишет:
Келиу, барыу, джюрюу - этимни къайсы формасыдыла ,была?
Этим къалай боладыла сора была? ким?не?-келиу,барыу,джюрюу. ким?не?соруугъа джуаб этген сёз-ат болады вообще-то) огъэсе,мен терс мы ангъыладым сорургъа излегенинги?
Изменено: Малина - 27.05.2013 23:23:43
Sabr 28.05.2013 00:09:55
Сообщений: 7249
Цитата
Малина пишет:
Этим къалай боладыла сора была? ким?не?-келиу,барыу,джюрюу. ким?не?соруугъа джуаб этген сёз-ат болады вообще-то) огъэсе,мен терс мы ангъыладым сорургъа излегенинги?
Сен тюзсе, Малина, но у меня некоторые сомнения. Келиу, барыу сёзлеге - не деген сорууну салыргъа боллукъмуду? Скорей всего - не этиу: барыу, келиу; не этерге: барыргъа, келирге.

Продуктивныке аффиксы, образующие существительные от глагольных основ.
-ыу: барыу; иу: келиу.

В краткой грамматике Хабичева так. Ол уллу алим эди (джандетли болсун), алай а, менде бу сомнение нек барды, билмейме.
Къара чачлы 28.05.2013 06:38:00
Сообщений: 1750

3 0

Кел -келиу, бар -барыу была этим атладыла, кеслери да этимни иесиз формасына киредиле.
Неопределенная форма -этимни белгисиз формасыды, хау.
Энди эришиуню башлайыкъ! Темадан бир жары кетмей! Ким кечюреди биринчи,хайдагъыз, экили эсегиз да, жазыгъыз!

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
John Murphy 28.05.2013 17:15:33
Сообщений: 151

2 0

Цитата
Къара чачлы пишет:
- Вот и наш самолет приземлился, пятки вместе, носки врозь, - сказал Андрюха и пошел знакомиться.

«Ма энди самолётубуз да къонду, табанла тирелиб, балакъ бурунла айры» — деб, Андрюха танышыргъа кетди.
Изменено: John Murphy - 28.05.2013 17:51:03 (орфографиядан халат)
Къара чачлы 28.05.2013 17:37:58
Сообщений: 1750

3 0

Самолетну таучасы ,мен билиб ,жокъду ))тюркде 'учакъ 'дей болурламы ?Сора кечюрсек 'кесучхан 'болады ))таб окъунады ииии )табанла тирелеб -табанланы бирге , аякъ бурунланы айры -ол а тааабды ,ттюзю ,бек да аламатды )келтир белгиле салдырыучу къагъытынгы )кишилигинг -базынганынг ючюн 5,тилде жютюлюгюнге уа энтда 5)
Энди бизге жангы айтым сал )къыйын )

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 28.05.2013 17:39:32
Сообщений: 1750

3 0

Къонду деген орус тилде жокъду))приземлился -жерге тюшдю )ма къалай байды тилибиииз хайхайхай _)

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 28.05.2013 18:00:55
Сообщений: 1750

3 0

Тилни, айтымны кесеклерине уа ким айыраллыкъды? Жашлаааа ,къызлааа ,къайдасыыыз?

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
John Murphy 28.05.2013 20:34:14
Сообщений: 151
Цитата
Къара чачлы пишет:
келтир белгиле салдырыучу къагъытынгы )кишилигинг -базынганынг ючюн 5,тилде жютюлюгюнге уа энтда 5)

Прикрепленные файлы

Изменено: John Murphy - 28.05.2013 20:36:09
John Murphy 28.05.2013 20:38:37
Сообщений: 151
Цитата
Къара чачлы пишет:
табанланы бирге , аякъ бурунланы айры

Мени вариантымдан эсе таб келишди сеники. :)
John Murphy 28.05.2013 21:00:33
Сообщений: 151
Цитата
Къара чачлы пишет:
Энди бизге жангы айтым сал )къыйын )

Кесинг излединг къыйынны. )

Прикрепленные файлы

Изменено: John Murphy - 28.05.2013 21:03:02
Къара чачлы 29.05.2013 10:24:58
Сообщений: 1750

3 0

John Murphy, не сейирлик айтым салдынг )мен аны кечюрейим бусагъатлай ,алай сен да башлагъан жумушунгу боша ,айтымны ,тилни кесеклерин тинтмегенсе ))сора тарихледен бешинги нек ачыкъладынг бизге ?))ана тилден белгилеринги тиз ))

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Albert 29.05.2013 10:26:42
Сообщений: 448

1 0

Машаллах! Ана тилде ачылгъан, селешилинген ушакъла кебден кеб болуб баралла:)
Блай бла кесибиз кърал болуб да кетерикбиз)
Къара чачлы 29.05.2013 10:53:24
Сообщений: 1750

2 0

Бир кере ,кюн ортада, къыркъаууз айны ахырында, Лос -Анджелисде аберле ташыгъан поездха секириб, 'гондолугъа' жыйышыб -ачыкъ жарты вагоннга, башымы тюбюне артмагъымы салыб, аякъны да аякъгъа атыб, булутлагъа къарай, жатдым, поезд а шималгъа, Санта -Барбара жанына бара эди.

Сентябрь -къыркъаууз ай, неда кюз ай.
Созерцал облака -наблюдал за облаками,дословно -точный перевод -булутланы кюте эдим, а ол литературно болмайды. Аны себебли, аз терсине кетдим )

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 29.05.2013 10:55:38
Сообщений: 1750

3 0

Albert, Сенича, иги аууз ачханнга ,бал аузунга дейдиле ))оюнга нек къатышмайса ?Неее ?))

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Albert 29.05.2013 11:04:13
Сообщений: 448
Цитата
Къара чачлы пишет:
Сенича, иги аууз ачханнга ,бал аузунга дейдиле ))оюнга нек къатышмайса ?Неее ?))
Сау бол, биргелей)) оюнга къатышсам чыгъалмай къаллыкъма, юренчек болуб))
Къара чачлы 29.05.2013 14:01:50
Сообщений: 1750

3 0

Albert, чыгъалма да къал )ол игитда )бизге аллай чыгъалмагъанла бек керекдиле ))

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Albert 29.05.2013 16:32:09
Сообщений: 448
Цитата
Къара чачлы пишет:
чыгъалма да къал )ол игитда )бизге аллай чыгъалмагъанла бек керекдиле ))
мени бла ойгъан къыйынды (сложноду :гыы:), харлатсамда дженгдирмей турама))
Къара чачлы 29.05.2013 17:09:33
Сообщений: 1750

3 0

Albert, мен женгерме ))жарсыма ,сен нек къачар умутдаса ))

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
John Murphy 29.05.2013 18:38:57
Сообщений: 151
Цитата
Къара чачлы пишет:
алай сен да башлагъан жумушунгу боша ,айтымны ,тилни кесеклерин тинтмегенсе ))

Айтымда болгъан айтым кесеклени айырыб белгилергеми керекме?
«„Ма энди самолётубуз да къонду, табанланы бирге, аякъ бурунланы айры — деб, Андрюха танышыргъа кетди.» — бу айтымда «Ма энди самолётубуз да къонду, табанланы бирге, аякъ бурунланы айры» деген туура сёздю, «Андрюха» — башчыды, «кетди» — хапарчыды, «танышыргъа» — сорушулмагъан ачыкълаучуду.
John Murphy 29.05.2013 19:21:15
Сообщений: 151
Цитата
Къара чачлы пишет:
Бир кере ,кюн ортада, къыркъаууз айны ахырында, Лос -Анджелисде аберле ташыгъан поездха секириб, 'гондолугъа' жыйышыб -ачыкъ жарты вагоннга, башымы тюбюне артмагъымы салыб, аякъны да аякъгъа атыб, булутлагъа къарай, жатдым, поезд а шималгъа, Санта -Барбара жанына бара эди.

Сентябрь -къыркъаууз ай, неда кюз ай.
Созерцал облака -наблюдал за облаками,дословно -точный перевод -булутланы кюте эдим, а ол литературно болмайды. Аны себебли, аз терсине кетдим )

Бу буруннгу къарачай-малкъар ай атланы бусагъатдагъы джашаугъа бираз келишмегеннге санайма. Бютеу уллу европалы тилледе (орус тил да аланы ичинде) ай атла буруннгу латин тилден келедиле. Биз да энди, литература тилибиз бусагъат джашаугъа игирек келиширча, орус тилден келген ай атланы хайырлана барсакъ тыйыншлы болур деб сагъыш этеме. :)


Дагъыда бир-эки сагъыш. «Ары-бери ташыгъан поезд» дегенден эсе «товар поезд» деб къойгъан тынчыракъ болур, бу «товар» сёз да терен кирибди тилибизге (кеси да орус тилде тюрк тамырлыгъа саналады — «тууар» сёзден чыкъгъанды). «Джарты вагон»'дан эсе да «вагон джарты» игирек келиширге болур. Энди тюзюн билмейме, мен'а уа «Санта -Барбара джанына бара» дегенден эсе «Санта -Барбара таба бара» дерик эдим.
Изменено: John Murphy - 29.05.2013 19:51:52 (къошакъ)
Къара чачлы 29.05.2013 19:43:34
Сообщений: 1750

3 0

John Murphy, хым ,къалай болсада, мен а кеси тилибиздегилени жюрютюрге ыразыма )сора ,Айтымны тилни кесеклерине да бел ,айтымны кесеклерин да тынгылы этмегенсе ))айланчла бардыла ,болум ,толтуруучу барды ,аууздан айтыу бла авторну биринчи бети да барды )охо, биринчи базыннганна аланы кечебиз )мена тюз этдим? )))

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Albert 30.05.2013 08:17:59
Сообщений: 448
Цитата
Къара чачлы пишет:
мен женгерме ))жарсыма ,сен нек къачар умутдаса))
Башчы, хапарчы, деген сезлени магъанасыны иги билмейме, аны ючюн ушакъны бир башха джаныны буруб иерикме кесиме табыча, алгъадан айтыб къояим)))
Къара чачлы 30.05.2013 08:36:24
Сообщений: 1750

3 0

John Murphy, ары -бери нек сора ?Аберле дегеннге, бизде -Малкъарда кеб ангылау киредиле, жансыз затланы барына да абер деб къояргъа болады, жаны болмагъан затха малкъар тилде не ? Соруу салынганы себебли)))Санта -Барбара табамы дейсе ,алай алсакъ (таба ,жанына )иии башхасы болмазмы ? Болсун ,жанынг ыразылай ))

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 30.05.2013 08:37:42
Сообщений: 1750

3 0

))жарты вагонну тюз айтаса -жарты былайда ,телиракъчыкъ дегенча болуб къалады ,вагон жарты болсун ))

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Къара чачлы 30.05.2013 08:38:35
Сообщений: 1750

3 0

Albert, уооой ,ненча сылтау табаса кесинги тутдурмазгъа ))

"Къадарны этегинде...","Сени ючюн"...(с)
Albert 30.05.2013 08:51:49
Сообщений: 448
Цитата
Къара чачлы пишет:
уооой ,ненча сылтау табаса кесинги тутдурмазгъа ))
огъай, къалай тутдурургъа дыгалас этиб кюреше, англамай тураса, ансы))) айтыргъа, тутдудугъуз..))

Цитата
Къара чачлы пишет:
вагон жарты болсун ))
блай менда тюзюрекге санайма)
Читают тему (гостей: 1)

Форум  Мобильный | Стационарный